Willem Barentszstraat en Akkerlaan in Bussum

Straatbeeld Willem Barentszstraat gedraaid

Naast het Eendrachtpark verbetert Het Gooi en Omstreken ook woningen aan de Willem Barentszstraat en omgeving in Bussum. Het project is opgedeeld in een aantal complexen. De werkzaamheden zijn per complex verschillend.

Locatie
Complex 407A

 • Stuyvesantstraat 1-13
 • Tasmanstraat 16-32
 • Van Linschotenstraat 21-29
 • Van Noortstraat 1-21
 • Van Noortstraat 22-30
 • Van Riebeeckstraat 2-22
 • Van Riebeeckstraat 15-25
 • Willem Barentszstraat 21-35
 • Willem Barentszstraat 24-36

Complex 407B 

 • Akkerlaan 14, 22, 24, 32 en 42
 • Lange Heul 133-149
 • Scheperweg 1-13
 • Scheperweg 2-14
 • Weidehof 1-13
 • Weidehof 201-213

Complex 409D

 • Bijenschans 2-16
 • Lange Heul 163-169

Complex 410A

 • De Dennen 29-47 

Werkzaamheden
De energiebesparende werkzaamheden zijn per complex verschillend:

Complex 407A

 • Vervangen van al het enkel en dubbel glas (m.u.v. stalen ronde ramen en het glas in aanbouwen die geen eigendom zijn van Het Gooi en Omstreken). In het glas komen ventilatieroosters. Bij de woonkamer komen de roosters alleen in de achtergevel, het grote rooster in de voorgevel vervalt.
 • Vervangen van de houten valramen van het toilet (zijgevels)
 • Vervangen van de voordeuren
 • Indien nodig: vervangen van ramen i.v.m. de nieuwe beglazing
 • Isoleren van het dak van buitenaf. Hierbij worden ook de dakpannen en de dakramen met enkel glas vervangen.
 • Isoleren van de gevels. In de ruimte tussen de binnen- en buitenmuur (spouw) wordt isolatiemateriaal aangebracht
 • Aanbrengen van isolatieparels op de bodem van de kruipruimte
 • Vervangen van verouderde Cv-ketels (een aantal woningen)

Complex 407B

 • Isoleren van het dak van buitenaf. Hierbij worden ook de dakpannen (inclusief berging) en de dakramen met enkel glas vervangen.
 • Vervangen van al het enkel en dubbel glas (m.u.v. kunststof kozijnen Lange Heul 133-149 en Akkerlaan 42). In het glas komen ventilatieroosters. De voordeur wordt in zijn geheel vervangen.
 • Indien nodig: vervangen van ramen i.v.m. de nieuwe beglazing
 • Indien nodig: vervangen van de kierdichting
 • Isoleren van de gevelbeplating (Lange Heul 133-149 en Akkerlaan 42)
 • Controleren en zo nodig aanvullen van isolatiemateriaal in de gevels
 • Aanbrengen van isolatieparels in de kruipruimte
 • Isoleren van de leidingen in de kruipruimte
 • Indien nodig: vervangen van de Cv-ketel of aanleggen van een Cv-installatie

Complex 409D

 • Isoleren van het dak van buitenaf. Hierbij worden ook de dakpannen en de dakramen met enkel glas vervangen
 • Aanbrengen van isolatieparels op de bodem van de kruipruimte
 • Aanbrengen (HR++) glas in de voordeur

Complex 410A

 • Vervangen van het enkel glas in de voordeur en het badkamerraam. Hiervoor in de plaats komt HR++beglazing.
 • Isoleren van het dak op de zolder met isolatieplaten. De platen zijn wit afgewerkt. De dakramen worden vervangen door exemplaren met dubbel (HR++) glas.
 • Controleren en zo nodig bijvullen van isolatiemateriaal in de spouwmuren.
 • Aanbrengen van isolatieparels op de bodem van de kruipruimte.

Daarnaast worden er een aantal onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd:

Complex 407A

 • Vervangen van de zinken dakgoten
 • Vervangen van de regenpijpen
 • Aanpassen van het loodwerk op het dak
 • Vervangen van de beplating (dakranden zijgevels)
 • Schilderwerk aan buitenzijde van de woningen en bergingen, inclusief houtrotherstel
 • Plaatselijk herstellen van het metselwerk
 • Plaatselijk vernieuwen van het voegwerk
 • Reinigen en herstellen van de schoorstenen
 • Verbeteren van de kierdichting bij ramen en deuren
 • Vervangen van de dakpannen bij de bergingen

Complex 407B

 • Vervangen van de zinken dakgoten
 • Vervangen van de regenpijpen
 • Vervangen van het lood rondom het dak
 • Vervangen van de houten dakrand
 • Onderhoud hang- en sluitwerk en ventilatieroosters kunststof kozijnen (Lange Heul 133-149 en Akkerlaan 42)
 • Schilderen van het houtwerk van de woningen en bergingen
 • Indien nodig: herstellen van het metselwerk
 • Indien nodig: vervangen van het voegwerk
 • Reinigen en herstellen van de schoorstenen
 • Aanbrengen permanente voorzieningen voor vleermuizen en huismussen

Complex 409D

 • Vervangen regenpijpen en zinken dakgoten
 • Vervangen van het lood
 • Reinigen en herstellen van de schoorstenen
 • Vervangen van de Cv-ketel (bij een aantal woningen)
 • Onderhoud kunststof kozijnen
 • Schilderwerk voordeuren en voordeurkozijnen
 • Vernieuwen van het voegwerk van de tuinmuren
 • Vervangen van de groepenkasten, indien deze verouderd is
 • Aanbrengen permanente voorzieningen voor vleermuizen, gierzwaluwen en de gewone dwergvleermuis 

Planning
Start werkzaamheden totale project: juni 2017
Verwachte oplevering totale project: maart 2018 (afhankelijk van de weersomstandigheden)

Mate van overlast         

 • Geluid
 • Stof
 • Steigers rondom de woning
 • Minder parkeergelegenheid
 • Meerdere werkdagen is toegang tot de woning nodig.

Samenwerking
Aan de aannemer Mokveld Bouw en Onderhoud is opdracht gegeven voor de uitvoering.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Projectbureau via (035) 672 66 99. Op de pagina Veelgestelde vragen vindt u een overzicht met vragen en antwoorden over de energieprojecten en energieverbetering.

Wilt u meer weten over de doelstelling van Het Gooi en Omstreken? Hierover kunt u meer lezen op de pagina Energiebesparende maatregelen.