Veelgestelde vragen » Verzoek huurverlaging inkomensafhankelijke huurverhoging in voorgaande jaren

Terug naar het overzicht

Wanneer kan ik een huurverlaging voorstellen?

U kunt een verzoek tot huurverlaging doen nadat een inkomensafhankelijke huurverhoging definitief is geworden in de volgende situaties:
Als de samenstelling van het huishouden wijzigt.
Is iemand met inkomen uit het huishouden vertrokken? Dan kan direct een verzoek ingediend worden. Als de huurverlaging wordt toegekend gaat dit de eerstvolgende kalendermaand in nadat het verzoek is toegekend.*
Als het inkomen van een of meer leden van het huishouden is gedaald
Wijzigt het inkomen van iemand uit het huishouden? Dan is het pas na afloop van het kalenderjaar aan te tonen met een inkomensverklaring van dat jaar. Een inkomensdaling in 2016 kan pas medio 2017 worden aangetoond. Als de huurverlaging wordt toegekend, gaat dit de eerstvolgende kalendermaand in nadat het verzoek is toegekend.

Voorwaarden:
Alleen nadat de huur inkomensafhankelijk is verhoogd kan huurder schriftelijk voorstel tot huurverlaging doen
Huurder levert bewijsmateriaal: Uittreksel BRP met aantal bewoners + Inkomensverklaring(en) van alle bewoners.

*Volgens de wet moet de huurder een verzoek tot huurverlaging indienen tenminste twee maanden voor de voorgestelde ingangsdatum. Gooi en Omstreken wijkt hierin dus af ten gunste van de huurder.

Welke gegevens moet ik aanleveren bij een voorstel tot huurverlaging?

Een inkomensverkIaring (B60 formulier) en BRP uittreksel.
Huurders die inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen en van wie het inkomen is gedaald, kunnen huurverlaging aanvragen bij het Gooi en Omstreken. Daarvoor moeten zij de volgende stukken aanleveren:
Een inkomensverklaring (IB60 formulier) van alle bewoners van de woning
Een uittreksel van de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) waaruit blijkt hoeveel bewoners er op het adres staan ingeschreven. De aanvrager heeft schriftelijke toestemming van zijn of haar meerderjarige medebewoners nodig om het uittreksel bij de gemeente te kunnen aanvragen.

Om hoeveel huurverlaging kan ik vragen?

U kunt alleen een huurverlaging vragen over het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging die u heeft gehad in 2016.

Wanneer gaat een toegekende huurverlaging in?

Voldoet u aan alle voorwaarden en wordt de huurverlaging vanwege veranderde samenstelling van huishouden toegekend? Dan gaat deze in op de eerst volgende kalendermaand nadat het verzoek is ingediend. Wordt de huurverlaging toegekend vanwege een inkomensdaling? Dan gaat huurverlaging onder bepaalde voorwaarden in met terugwerkende kracht.

Hoe wordt de ingangstermijn voor huurverlaging bepaald?

Volgens de wet mag Het Gooi en Omstreken een periode van twee maanden na indiening van het verzoek hanteren. En in het geval van huurverlaging vanwege inkomensdaling is dat zonder terugwerkende kracht. Wij wijken hierin dus ten gunste van huurders af van de wet. Deze afspraak is tot stand gekomen na overleg met de Huurdersorganisatie van Het Gooi en Omstreken (HGO).

Als ik over vijf jaar een inkomensdaling heb, kan ik dan alsnog om een huurverlaging vragen?

Nee. De huurder kan huurverlaging vragen voor de extra inkomensafhankelijke huurverhoging die zijn toegepast in een tijdvak van maximaal twee jaar voorafgaand aan de datum van het voorstel tot huurverlaging.

Hoe wordt precies de huurverlaging berekend als er een inkomensdaling is?

Als uw inkomen na 2015 daalt naar een lagere inkomenscategorie, wordt de huurverhoging opnieuw berekend, alsof u al per 2016 dat lagere inkomen had.
Een voorbeeld: stel uw huurverhoging per 1 juli 2016 is 4,6%, omdat uw huishoudinkomen meer dan 44.360,- bedraagt. In 2016 bedroeg uw inkomen nog maar 38.000,-. Zodra u medio 2017 over de definitieve vaststelling van de Belastingdienst van dit inkomen beschikt, kunt u bij ons de huurverlaging aanvragen. Dan berekenen we de huurverhoging opnieuw op basis van de huurverhoging die hoort bij een inkomen lager dan 44.360,- .

Mijn vraag is niet beantwoord, wat kan ik doen?

Staat uw vraag er niet bij? Stuurt u dan een e-mail naar: huurverhoging@gooienom.nl