Veelgestelde vragen » Huurverhoging 2018

Terug naar het overzicht

Welke huurverhoging kan ik in 2018 verwachten?

Alle huurders krijgen dit jaar een inflatievolgende huurverhoging, dit is 1,4 %. We passen geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Het Gooi en Omstreken heeft dit jaar daarom ook geen inkomensgegevens opgevraagd bij de belastingdienst.

Huurverhoging 2018, wanneer krijg ik bericht?

Huurt u een woning van Het Gooi en Omstreken? Dan ontvangt u van ons voor 1 mei 2018 een brief over de jaarlijkse huurverhoging. In deze brief staat welk huurbedrag u per 1 juli 2018 gaat betalen voor uw woning.

Moet ik de mededeling huurverhoging bewaren?

Als u in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is het belangrijk dat u de mededeling huurverhoging bewaart. In de mededeling huurverhoging staat een specificatie van uw huur en hier wordt om gevraagd door de gemeente als u een verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingen doet.

Geldt de huurverhoging ook voor huurders van onzelfstandige woningen, parkeerplaatsen, garages woonwagens en woonwagenstandplaatsen?

Ja. Voor onzelfstandige woningen, vrije sector (geliberaliseerde) woningen, parkeerplaatsen, garages, woonwagens en woonwagenstandplaatsen geldt een huurverhogingspercentage van 1,4% (gebaseerd op de inflatie 2017 als maximaal huurverhogingspercentage).

Wat is een geliberaliseerde huurovereenkomst?

Een huurovereenkomst waarvan de huurprijs op de ingangsdatum boven de op dat moment geldende huurliberalisatiegrens lag. De huidige liberalisatiegrens is 710,68.

Verlies ik het recht op Huurtoeslag als mijn woning duurder wordt dan 710,68?

Nee, als u nu Huurtoeslag krijgt houdt u daar recht op, ook als de woning duurder dan 710,68 wordt. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Als u voor het eerst huurtoeslag aanvraagt moet de huur wel lager zijn dan de maximale huurgrens (=liberalisatiegrens)

Kan ik volgend jaar mijn mededeling huurverhoging digitaal ontvangen?

Ja, dat kan. Bij de mededeling huurverhoging die u heeft ontvangen zit een code. Als u naar de link gaat die bij de code staat en deze invoert, kunt u vervolgens uw keuze kenbaar maken. Let op! De code die bij de brief zit is slechts 2 weken geldig.

Mijn vraag is niet beantwoord, wat kan ik doen?

Staat uw vraag er niet bij? Stuurt u dan een email naar: huurverhoging@gooienom.nl