In voorbereiding: Brandweerkazerne Blaricum

Foto brandweerkazerne blaricum

Op maandag 12 maart hebben wethouder Liesbeth Boersen namens de gemeente Blaricum en directeur-bestuurder Maarten van Gessel (Het Gooi en Omstreken) een intentieovereenkomst ondertekend voor het ontwikkelen van zeven woningen op de locatie van de voormalige Brandweerkazerne in Blaricum.

Zeven eengezinswoningen
Het ondertekenen van de intentieovereenkomst betekent dat de gemeente Blaricum en Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken de intentie hebben om op deze locatie in Het Oude Dorp zeven eengezinswoningen te realiseren.

Zonder gasaansluiting
Het bijzondere aan deze woningen is dat ze gebouwd worden zonder gasaansluiting. Bij het ontwerp van de woningen is bovendien aansluiting gezocht bij de bestaande oude boerderijen in het dorp.

Meer informatie
Zodra er meer informatie beschikbaar is over dit project dan vindt u dit op deze pagina.

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.