Opgeleverd

Afgerond: Willem Barentszstraat en Akkerlaan in Bussum

Aan de Willem Barentszstraat en omgeving in Bussum heeft Het Gooi en Omstreken 69 woningen verbeterd. Het project was opgedeeld in een aantal complexen, waarbij de werkzaamheden verschillend waren.

Werkzaamheden

De energiebesparende werkzaamheden per complex:

Complex Van Noortstraat en omgeving

 • Vervangen van al het enkel en dubbel glas (m.u.v. stalen ronde ramen en het glas in aanbouwen die geen eigendom waren van Het Gooi en Omstreken). In het glas zijn ventilatieroosters gekomen. Bij de woonkamer zijn de roosters alleen in de achtergevel gekomen. Het grote rooster in de voorgevel is vervallen.
 • Vervangen van de houten valramen van het toilet (zijgevels)
 • Vervangen van de voordeuren
 • Indien het nodig was: vervangen van ramen i.v.m. de nieuwe beglazing
 • Isoleren van het dak van buitenaf. Hierbij zijn ook de dakpannen en de dakramen met enkel glas vervangen.
 • Isoleren van de gevels. In de ruimte tussen de binnen- en buitenmuur (spouw) is isolatiemateriaal aangebracht
 • Aanbrengen van isolatieparels op de bodem van de kruipruimte
 • Vervangen van verouderde Cv-ketels (een aantal woningen)

Complex Scheperweg en omgeving

 • Isoleren van het dak van buitenaf. Hierbij zijn ook de dakpannen (inclusief berging) en de dakramen met enkel glas vervangen.
 • Vervangen van al het enkel en dubbel glas (m.u.v. kunststof kozijnen Lange Heul 133-149 en Akkerlaan 42). In het glas zijn ventilatieroosters gekomen. De voordeur is in zijn geheel vervangen.
 • Indien het nodig was: vervangen van ramen i.v.m. de nieuwe beglazing
 • Indien het nodig was: vervangen van de kierdichting
 • Isoleren van de gevelbeplating (Lange Heul 133-149 en Akkerlaan 42)
 • Controleren en zo nodig aanvullen van isolatiemateriaal in de gevels
 • Aanbrengen van isolatieparels in de kruipruimte
 • Isoleren van de leidingen in de kruipruimte
 • Indien nodig: vervangen van de Cv-ketel of aanleggen van een Cv-installatie

Complex Bijenschans en omgeving

 • Isoleren van het dak van buitenaf. Hierbij zijn ook de dakpannen en de dakramen met enkel glas vervangen
 • Aanbrengen van isolatieparels op de bodem van de kruipruimte
 • Aanbrengen (HR++) glas in de voordeur

Complex De Dennen

 • Vervangen van het enkel glas in de voordeur en het badkamerraam. Hiervoor in de plaats is HR++beglazing gekomen.
 • Isoleren van het dak op de zolder met isolatieplaten. De platen zijn wit afgewerkt. De dakramen zijn vervangen door exemplaren met dubbel (HR++) glas.
 • Controleren en zo nodig bijvullen van isolatiemateriaal in de spouwmuren.
 • Aanbrengen van isolatieparels op de bodem van de kruipruimte.

Daarnaast zijn er een aantal onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd:

Complex Van Noortstraat en omgeving

 • Vervangen van de zinken dakgoten
 • Vervangen van de regenpijpen
 • Aanpassen van het loodwerk op het dak
 • Vervangen van de beplating (dakranden zijgevels)
 • Schilderwerk aan buitenzijde van de woningen en bergingen, inclusief houtrotherstel
 • Plaatselijk herstellen van het metselwerk
 • Plaatselijk vernieuwen van het voegwerk
 • Reinigen en herstellen van de schoorstenen
 • Verbeteren van de kierdichting bij ramen en deuren
 • Vervangen van de dakpannen bij de bergingen

Complex Scheperweg en omgeving

 • Vervangen van de zinken dakgoten
 • Vervangen van de regenpijpen
 • Vervangen van het lood rondom het dak
 • Vervangen van de houten dakrand
 • Onderhoud hang- en sluitwerk en ventilatieroosters kunststof kozijnen (Lange Heul 133-149 en Akkerlaan 42)
 • Schilderen van het houtwerk van de woningen en bergingen
 • Indien het nodig was: herstellen van het metselwerk
 • Indien het nodig: vervangen van het voegwerk
 • Reinigen en herstellen van de schoorstenen
 • Aanbrengen permanente voorzieningen voor vleermuizen en huismussen

Complex Bijenschans en omgeving

 • Vervangen regenpijpen en zinken dakgoten
 • Vervangen van het lood
 • Reinigen en herstellen van de schoorstenen
 • Vervangen van de Cv-ketel (bij een aantal woningen)
 • Onderhoud kunststof kozijnen
 • Schilderwerk voordeuren en voordeurkozijnen
 • Vernieuwen van het voegwerk van de tuinmuren
 • Vervangen van de groepenkasten, indien deze verouderd is
 • Aanbrengen permanente voorzieningen voor vleermuizen, gierzwaluwen en de gewone dwergvleermuis 

Samenwerking
De aannemer Mokveld Bouw en Onderhoud heeft de werkzaamheden uitgevoerd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Projectbureau via (035) 672 66 99. Op de pagina Veelgestelde vragen vindt u een overzicht met vragen en antwoorden over de energieprojecten en energieverbetering.

Wilt u meer weten over de doelstelling van Het Gooi en Omstreken? Hierover kunt u meer lezen op de pagina Energiebesparende maatregelen.

Naar het overzicht
Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media