Nieuwbouw

In uitvoering: 41 appartementen in Muiden

Omdat Muiden is opgegaan in de gemeente Gooise Meren, heeft het voormalige gemeentehuis van Muiden geen functie meer. Begin 2017 heeft de gemeente daarom een prijsvraag uitgeschreven voor herbestemming van het gemeentehuis tot betaalbare woningbouw.

Prijsvraag gewonnen
Het Gooi en Omstreken heeft toen een plan ingediend voor de realisatie van twee- en driekamerappartementen voor doorstromers en won daarmee. De beoordelingscommissie bestond voor de helft uit inwoners en hun stem telde even zwaar als die van de professionals.

Ontwerp
Het ontwerp is gemaakt door Atelier Dutch en kenmerkt zich door een bouwhoogte van maximaal 3 woonlagen. Bovendien is er op het binnenterrein volop ruimte voor parkeerplaatsen voor de nieuwe woningen. De woningen worden ingezet als sociale huurwoningen.

Planning
Na ruim 4 jaar ontwikkelen en alle benodigde procedures te hebben doorlopen, kwam er in 2021 groen licht om tot realisatie van het project over te gaan. Najaar 2021 startte bouwbedrijf Van Wijnen met de voorbereidende werkzaamheden. De uitvoering is gestart in januari 2022. Naar verwachting wordt het nieuwe gebouw in het eerste kwartaal van 2023 opgeleverd en ontvangen de nieuwe bewoners dan hun sleutel.

Informatievoorziening
Gedurende de ontwikkeling zijn er meerdere informatiebijeenkomsten voor de buurtbewoners georganiseerd. Zo blijven zij op de hoogte van de ontwikkelingen en kunnen daar waar mogelijk mee denken in de planvorming.

Ontmoetingsruimte
Momenteel wordt onderzocht of 1 van de woningen als ontmoetingsruimte voor de wijk en het complex beschikbaar gesteld kan worden. 

Duurzaamheid
Hoog duurzaamheidsniveau was in 2017, toen gestart is met de planvorming, een speerpunt van de prijsaanvraag indiening. Inmiddels is dit niveau ingehaald door de regelgeving en is dit niveau standaard geworden. De woningen hebben een hoog isolatieniveau waardoor de energiebehoefte zeer laag is. De woningen worden verwarmd via warmtepompen. Op het dak worden zonnepanelen aangebracht.

Meer informatie
De verhuur van de woningen verloopt via WoningNet. Zodra er meer bekend is over dit project, dan vindt u op deze pagina meer informatie.

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Naar het overzicht
Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media


Schrijf een review