Nieuwbouw

In uitvoering: Eiland 4 Rengerswetering in Bunschoten

In maart 2022 is gestart met de bouw van het Entreegebouw op het vierde wooneiland van Rengerswetering, ook wel Rengerspark genoemd. Het nieuwbouwproject aan de zuidoost-zijde van Bunschoten bestaat uit circa 157 koop- en huurwoningen, een school en een supermarkt. Dit is ontwikkeld met de samenwerkingspartners Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken en Slokker Vastgoed BV, die het grootste gedeelte van het vastgoed gaan realiseren.

In de nieuw te bouwen woonbuurt komen koop- en huurwoningen voor elke doelgroep. Er komen naast sociale huur- en zorgappartementen ook koopappartementen in diverse prijsklassen. Verder bestaat het plan uit rug-aan-rug-woningen, rij- en hoekwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Het wonen in een groene omgeving staat hierbij centraal. Het plan voor dit centraal gelegen eiland sluit daarmee goed aan op de omgeving en heeft als doel om een prettig woon- en leefklimaat te realiseren.

Bereikbaarheid school

De school is strategisch gelegen aan het park, dicht bij de entree van het eiland. Er komt een zogeheten ‘Kiss & Ride’-zone, waar ouders bij het brengen van hun kinderen veilig kunnen uitstappen en daarna het eiland weer vlot kunnen verlaten via de rotonde. Daarnaast komen er vrij liggende fietspaden en fietsbruggen zodat bewoners veilig vanuit de andere eilanden van en naar school komen.
 

Wonen in het groen

Het plan beschikt over veel groen en een mooi park waar bewoners van de hele wijk Rengerswetering kunnen vertoeven. Hier kunnen bewoners een wandeling maken of picknicken op het grasveld. Daarnaast komen er voor de kinderen volop mogelijkheden om te spelen.

Participatie

De bewoners van Bunschoten zijn in een vroegtijdig stadium actief betrokken bij de totstandkoming van dit plan. Zo zijn er onder andere drie modellen gepresenteerd aan de omwonenden, gemeente en andere betrokken partijen. Het hieruit voortgekomen voorkeursmodel ‘Parkrijk’ is dan ook de basis voor dit stedenbouwkundige plan. Ook andere input van de diverse stakeholders is meegenomen in de verdere uitwerking van het plan.

Entree van Rengerspark

SUM Architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van het markante Entreegebouw, dat door de speelse kapvormen aansluiting zoekt bij de omgeving. Het gebouw vormt een fraai accent als entree van Rengerspark. Het entreegebouw bestaat uit een supermarkt (Vomar Voordeelmarkt) en een horecagelegenheid op de begane grond met erboven 54 (sociale) huurappartementen, waarvan 22 zorgwoningen voor zorginstelling ’s Heerenloo. Alle 54 huurappartementen worden gasloos uitgevoerd door middel van zonnepanelen en een luchtwarmtepomp.

Voor doorstromers en starters

Met de realisatie van deze sociale huurappartementen wil Gooi en Omstreken voldoen aan de groeiende vraag naar betaalbare én passende huisvesting in Bunschoten. De intentie is de sociale huurappartementen met voorrang te verhuren aan bewoners die een andere sociale huurwoning achterlaten (doorstromers) en starters op de woningmarkt.

107 koopwoningen

Naast het Entreegebouw worden in Rengerspark ook 107 koopwoningen gerealiseerd én een Integraal Kind Centrum (school met kinderopvang). Wonen en verblijven in een parkachtige omgeving vormt de basis voor dit vierde wooneiland. Dat betekent veel groen aan de zuidkant van het wooneiland. Bij de inrichting heeft ook het water een prominente rol gekregen middels het toepassen van watergangen, kreken en waterdoorlatende bestrating. 

Meer lezen over project Rengerspark? Kijk op: www.rengerspark.nl.


          


Naar het overzicht
Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media


Schrijf een review