Nieuwbouw

In voorbereiding: 23 Tiny Houses Loosdrecht

Het Gooi en Omstreken onderzoekt op dit moment samen met de gemeente Wijdemeren de mogelijkheid van 23 Tiny Houses in Loosdrecht.


Tijdelijke woningen

Vanwege alle op de locatie aanwezige kabels en leidingen is het voorlopig niet mogelijk definitieve woningen op de kavel aan de Dennenlaan in Loosdrecht te realiseren. In de gemeente Wijdemeren is een grote vraag naar betaalbare huurwoningen. Daarom wil de gemeente Wijdemeren samen met Het Gooi en Omstreken onderzoeken of het mogelijk is om op de locatie tijdelijke woningen, zogenaamde Tiny Houses, te realiseren. Het gaat om circa 23 kleine woningen voor bewoners met een (tijdelijke) woonvraag. De woningen kunnen voor een periode van 10 jaar worden geplaatst.

Meer informatie

Zodra er meer informatie beschikbaar is over dit project, dan vindt u dit op deze pagina.


Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Naar het overzicht
Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media