Nieuwbouw

In voorbereiding: Tiny Houses Loosdrecht

Het Gooi en Omstreken onderzoekt op dit moment samen met de gemeente Wijdemeren de mogelijkheid van Tiny Houses in Loosdrecht. De Raad van Commissarissen van Het Gooi en Omstreken stemde onlangs in met de plannen. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor de realisatie van dit bouwplan.

Tijdelijke woningen
In de gemeente Wijdemeren is een grote vraag naar betaalbare huurwoningen. Daarom onderzoekt de gemeente Wijdemeren samen met Het Gooi en Omstreken of het mogelijk is om op de locatie zestien tijdelijke woningen, zogenaamde Tiny Houses, te realiseren. Het gaat om kleine woningen voor bewoners met een (tijdelijke) woonvraag. De woningen kunnen voor een periode van 10 tot 15 jaar worden geplaatst. Vanwege alle op de locatie aanwezige kabels en leidingen is het voorlopig niet mogelijk definitieve woningen op de kavel aan de Dennenlaan in Loosdrecht te realiseren.

Gasloos wonen 
De tiny houses zijn gasloos, worden van duurzaam materiaal gemaakt en zullen tenminste tien tot 15 jaar op de plek van de voormalige gemeentewerf staan. 

Wet- en regelgeving
Het project heeft enige tijd stil gelegen, dit kwam onder andere door wet- en regelgeving en omdat de sanering van het gehele terrein meer geld kost dan gedacht. Om het project toch rendabel te maken is ervoor gekozen om een gedeelte van het terrein te verkopen aan de woningcorporatie. Daar worden twee blokken met ieder acht tiny houses op gebouwd, zestien woningen in totaal. Voor het andere gedeelte van het terrein wordt in een later stadium een plan gemaakt.

Planning
Op dit moment zijn we volop bezig met de voorbereiding van de plaatsing van de woningen. De omgevingsvergunning is inmiddels aangevraagd. Naar verwachting worden de woningen eind 2020 / begin 2021 geplaatst. 

Meer informatie
Zodra er meer informatie beschikbaar is over dit project, dan vindt u dit op deze pagina.

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Naar het overzicht
Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media