Nieuwbouw

In voorbereiding: 42 appartementen in Muiden

Omdat Muiden is opgegaan in de gemeente Gooise Meren, heeft het voormalige gemeentehuis van Muiden geen functie meer. Begin 2017 heeft de gemeente daarom een prijsvraag uitgeschreven voor herbestemming van het gemeentehuis tot betaalbare woningbouw.

Prijsvraag gewonnen
Het Gooi en Omstreken heeft toen een plan ingediend voor de realisatie van 42 twee- en driekamerappartementen voor doorstromers en won daarmee. De beoordelingscommissie bestond voor de helft uit inwoners en hun stem telde even zwaar als die van de professionals.

Ontwerp
Het ontwerp is gemaakt door Atelier Dutch en kenmerkt zich door een bouwhoogte van maximaal drie woonlagen. Bovendien is er op het binnenterrein volop ruimte voor parkeerplaatsen voor de nieuwe woningen. De woningen worden ingezet als sociale huurwoningen.

Informatievoorziening
Gedurende de ontwikkeling worden er meerdere informatiebijeenkomsten voor de buurtbewoners georganiseerd. Zo blijven zij op de hoogte van de ontwikkelingen en kunnen daar waar mogelijk mee denken in de planvorming.

Op 15 november 2017 heeft de eerste, drukbezochte bijeenkomst plaatsgevonden. De omwonenden en mogelijk toekomstige bewoners konden het schetsontwerp bekijken. Er werden voornamelijk vragen gesteld over de architectuur van de woningen, de toewijzing en over parkeerproblematiek in de wijk. Bovendien werd de ideeënbus goed gevuld met suggesties en opmerkingen. Deze zullen waar mogelijk worden meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen.

Ontmoetingsruimte
Op dit moment heeft Het Gooi en Omstreken gesprekken met de buurt om een eventuele ontmoetingsruimte te faciliteren. 

Planning
Momenteel loopt de planontwikkelingsfase. Een wijziging van het bestemmingsplan is noodzakelijk om het project te realiseren. Deze procedure wordt in 2018 opgestart, net als de aannemersselectie. De start bouw is naar verwachting in 2019. Naar verwachting wordt het project in 2020 opgeleverd.

Meer informatie
De verhuur van de woningen verloopt via WoningNet. Zodra er meer bekend is over dit project, dan vindt u op deze pagina meer informatie.

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Naar het overzicht
Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media