Nieuwbouw

In voorbereiding: Eiland 4 Rengerswetering in Bunschoten

Op Eiland 4 van de Rengerswetering in Bunschoten gaat Het Gooi en Omstreken sociale huurwoningen realiseren.

Planvorming
Momenteel wordt gekeken op welke manier hier invulling aan gegeven kan worden (stedenbouwkundige verkenning). De gemeente Bunschoten en Het Gooi en Omstreken zijn gestart met de eerste planvorming voor het vierde eiland. Op dit eiland is naast huur- en koopwoningen ook ruimte voor een basisschool en een supermarkt.

Planning
De eerste ideeën zijn inmiddels voorgelegd aan de bewoners van Bunschoten. Er zijn drie modellen gepresenteerd: Waterrijk, Parkrijk en Hovenrijk (zie afbeeldingen). De omwonenden, gemeente en andere betrokken partijen hebben zich massaal uitgesproken en de voorkeur gaat uit naar Parkrijk. Dit model is dan ook uitgewerkt in het voorlopige plan. De uitvoering van het project start naar verwachting in 2020.

Meer informatie
De toewijzing van de woningen verloopt via WoningNet. Zodra er meer bekend is over dit project, dan vindt u op deze pagina meer informatie.

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Naar het overzicht
Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media