Nieuwbouw

In voorbereiding: Eiland 4 Rengerswetering in Bunschoten

De planontwikkeling van het nieuwbouwproject Rengerswetering eiland 4 aan de zuidoost-zijde van Bunschoten kan worden vervolgd. Het plan bestaat uit circa 157 woningen, een school en een supermarkt. Dit is ontwikkeld met de samenwerkingspartners Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken en Slokker Vastgoed BV, die het grootste gedeelte van het vastgoed gaan realiseren.

In de nieuw te bouwen woonbuurt komen koop- en huurwoningen voor elke doelgroep. Er komen naast sociale huur- en zorgappartementen ook koopappartementen in diverse prijsklassen. Verder bestaat het plan uit rug-aan-rug-woningen, rij- en hoekwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Het wonen in een groene omgeving staat hierbij centraal. Het plan voor dit centraal gelegen eiland sluit daarmee goed aan op de omgeving en heeft als doel om een prettig woon- en leefklimaat te realiseren.

Bereikbaarheid school

De school is strategisch gelegen aan het park, dicht bij de entree van het eiland. Er komt een zogeheten ‘Kiss & Ride’-zone, waar ouders bij het brengen van hun kinderen veilig kunnen uitstappen en daarna het eiland weer vlot kunnen verlaten via de rotonde. Daarnaast komen er vrij liggende fietspaden en fietsbruggen zodat bewoners veilig vanuit de andere eilanden van en naar school komen.
 

Wonen in het groen

Het plan beschikt over veel groen en een mooi park waar bewoners van de hele wijk Rengerswetering kunnen vertoeven. Hier kunnen bewoners een wandeling maken of picknicken op het grasveld. Daarnaast komen er voor de kinderen volop mogelijkheden om te spelen.

Participatie

De bewoners van Bunschoten zijn in een vroegtijdig stadium actief betrokken bij de totstandkoming van dit plan. Zo zijn er onder andere drie modellen gepresenteerd aan de omwonenden, gemeente en andere betrokken partijen. Het hieruit voortgekomen voorkeursmodel ‘Parkrijk’ is dan ook de basis voor dit stedenbouwkundige plan. Ook andere input van de diverse stakeholders is meegenomen in de verdere uitwerking van het plan.

Planning

Het komende jaar staat nog in het teken van de verdere ontwikkeling van de plannen. De bouw van de eerste woningen start naar verwachting in het najaar van 2021.
          


Naar het overzicht
Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media


Schrijf een review