Beleid 2013-2018

Het Gooi en Omstreken zet in haar beleidsplan Investeren in groen en betaalbaar wonen de koers uit voor de periode 2013-2018.

Speerpunten 
De speerpunten uit het beleidsplan zijn:

  • Comfortabel wonen
  • Betaalbaar wonen
  • Wonen in de regio

Toelichting

Een toelichting op de speerpunten van het beleidsplan vindt u in de volgende brochures:

Regiokaart
Het Gooi en Omstreken heeft haar bezit en activiteiten in de werkgemeenten zichtbaar gemaakt op de Regiokaart.  

 

Meer informatie
Voor meer informatie over ons beleid kunt u de uitgebreide versie van het beleidsplan raadplegen.