Het Gooi en Omstreken

De organisatie

Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken is werkzaam in het Gooi, de Vechtstreek en Eemland. In de gemeenten Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum, Laren en Wijdemeren biedt Het Gooi en Omstreken huisvesting aan zo’n 19.000 personen.

Organisatie opbouw
Het Gooi en Omstreken is opgebouwd uit drie bedrijfsonderdelen: Wonen, Vastgoed en Financiën. Elk onderdeel wordt aangestuurd door een manager. Deze managers maken deel uit van het managementteam onder voorzitterschap van de directeur-bestuurder met de Raad van Commissarissen als toezichthoudend orgaan. In het organogram van Het Gooi en Omstreken vindt u een grafische weergave van de organisatiestrucuur.

Missie
Ook mensen met een bescheiden inkomen of mensen in een kwetsbare positie willen wonen in het Gooi, de Vechtstreek en Eemland. Vooral voor hen levert Het Gooi en Omstreken goede en betaalbare huisvesting in een prettige buurt.

Visie
Het Gooi en Omstreken helpt bewoners en woningzoekenden om een geschikte woning te vinden die past bij hun levenssituatie. Er is een groeiend aantal kleine huishoudens, en steeds meer bewoners en woningzoekenden vragen extra aandacht. Om aan de verwachte vraag te voldoen, willen wij nieuwe woningen bouwen. Maar alleen een fijne woning is niet voldoende om met plezier te kunnen wonen. Een goed sociaal netwerk en een prettige leefomgeving zijn net zo belangrijk.

Bedrijfsvoering
Het uitgangspunt bij alle handelingen van Het Gooi en Omstreken is om met de beperkte beschikbare middelen zoveel mogelijk resultaat te bereiken. De omvang van de organisatie past bij de omvang van het bezit. Het Gooi en Omstreken werkt sober en doelmatig en voert een duurzaam beleid. Het Gooi en Omstreken is en blijft een financieel gezonde woningcorporatie om vanuit deze basis actief te kunnen werken aan de volkshuisvesting.

Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media