Klachten en geschillen

Geschillenadviescommissie

Het Gooi en Omstreken probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Natuurlijk kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij stellen het op prijs als u ons daarover informeert. Op die manier kunnen we naar een oplossing zoeken. Als u er met ons niet uitkomt, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Geschillenadviescommissie (GAC).

 

Doel GAC
Het doel van de Geschillenadviescommissie (GAC) is om huurders in de gelegenheid te stellen een geschil in te dienen over zaken waarbij zij belang hebben. Daarmee wil de commissie bijdragen aan een goede behandeling van klachten en aan het verbeteren van de relatie tussen Het Gooi en Omstreken en haar huurders. Het werk van de GAC draagt zo bij aan de optimalisering van het functioneren van de corporatie.

Samenstelling
De GAC telt vier onafhankelijke leden en een voorzitter. Twee leden zijn benoemd op voordracht van Huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken (HGO) en de andere twee leden op voordacht van Het Gooi en Omstreken. Voor de duidelijkheid: de leden zitten er niet namens de HGO of namens de woningcorporatie. Ze zijn alleen door deze organisaties voorgedragen. Zo weet u zeker dat ze onafhankelijk zijn. De voorzitter wordt voorgedragen door de vier commissieleden.
Voor de leden en het rooster van aftreden kunt u het overzicht raadplegen.

Geschil indienen
Indien u niet akkoord bent met een besluit van Het Gooi en Omstreken dan kunt u dat kenbaar maken via het Geschillenformulier. Na indiening krijgt u direct een ontvangstbevestiging van of namens de commissie. U wordt uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het geschil uitgenodigd voor een gesprek. Tussen de uitnodiging en het gesprek verstrijken minimaal zeven dagen. Deze termijn kan bij uitzondering eenmaal worden verlengd.

Procedure
De GAC werkt op basis van hoor en wederhoor en schakelt indien nodig derden in. Ook degene die het geschil aanmeldt, mag zich laten ondersteunen door derden. De commissie brengt binnen twee weken na de eindbehandeling advies uit aan de directeur-bestuurder van Het Gooi en Omstreken.

Een uitspraak van de GAC is een zwaarwegend advies aan de directeur van Het Gooi en Omstreken. Dit betekent dat de directeur-bestuurder goede argumenten moet geven om van dit advies af te wijken. In het Reglement van de GAC leest u uitgebreid over de procedure.

 

Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media