Leefbaarheid

Hinder of overlast?

Een bepaalde mate van hinder is niet te voorkomen. Kinderen spelen nu eenmaal vaak luidruchtig, honden blaffen en wasmachines moeten draaien. Als u meent dat hinder overgaat in overlast dan leest u hieronder wat u kunt doen.

Burenoverlast
Wanneer u overlast ervaart van uw buren kunt u dat in eerste instantie het beste zelf aan hen vertellen. Leg rustig uit waar u mee zit en stel zelf ook een aantal oplossingen voor. Probeer duidelijke afspraken te maken. Een vriendelijk gesprek lost vaak meer op dan een boze klacht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met buurtbemiddeling.

Geweld of drugsoverlast
Wordt u bedreigd of heeft u te maken met geweld of andere strafbare feiten? Schakel dan de politie in en doe aangifte, ook bij drugsoverlast en geluidsoverlast in de nachtelijke uren. U belt 0900 - 8844 of het alarmnummer 112 'als elke seconde telt'. Een melding anoniem doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000.

Aanhoudende overlast
Houdt de overlast aan en helpen onderlinge gesprekken niet? Dan kunt u voor vragen en advies terecht bij de afdeling Bewonerszaken via (035) 672 66 99 of door gebruik te maken van het digitale meldingsformulier overlast.

Voor klachten over overlast op de openbare weg kunt u niet bij Het Gooi en Omstreken terecht.

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling biedt onpartijdige hulp bij ergernissen en burenruzie. Tevens helpt de buurtbemiddelaar partijen om samen een oplossing te bedenken die voor iedereen aanvaardbaar is.

Buurtbemiddeling is in het leven geroepen door corporaties, gemeenten en politie. In Hilversum, Gooise Meren en Wijdemeren wordt Buurtbemiddeling gecoördineerd door Versa Welzijn. In gemeente Baarn is dat Pit Baarn. Voor de gemeenten Blaricum en Laren is dat Welzin. En in gemeente Bunschoten is dat De Boei.

Het gebruik van buurtbemiddeling is gratis.

Buurtbemiddeling inschakelen
U kunt rechtstreeks contact opnemen met Buurtbemiddeling. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Wijdemeren:
T (035) 623 11 00 E buurtbemiddeling@versawelzijn.nl

Gemeente Baarn:
T (035) 303 78 88 E info@pitbaarn.nl

Gemeenten Blaricum en Laren:
T (033) 469 24 20 E buurtbemiddeling@welzin.nl

Gemeente Bunschoten:
T (033) 299 29 22 E buurtbemiddeling@deboeibunschoten.nl

Tips en informatie
Voor meer informatie over hoe om te gaan met burenoverlast is er een handig Burenboekje beschikbaar. U kunt dit aanvragen via het Contactformulier.

Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media


Schrijf een review