Hinder

Een bepaalde mate van hinder is niet te voorkomen. Kinderen spelen nu eenmaal vaak luidruchtig, honden blaffen en wasmachines moeten draaien. Als u meent dat hinder overgaat in overlast dan leest u hieronder wat u kunt doen.

 

Burenoverlast
Wanneer u overlast ervaart van uw buren kunt u dat in eerste instantie het beste zelf aan hen vertellen. Leg rustig uit waar u mee zit en stel zelf ook een aantal oplossingen voor. Probeer duidelijke afspraken te maken. Een vriendelijk gesprek lost vaak meer op dan een boze klacht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Bewonerszaken via (035) 672 66 99 of door gebruik te maken van het Contactformulier.

 

Geweld of drugsoverlast
Gaat het om een extreme situatie waarbij sprake is van geweld of drugsoverlast, waarschuwt u dan de politie.

 

Aanhoudende overlast
Houdt de overlast aan en helpen onderlinge gesprekken niet? Dan kunt u voor vragen en advies terecht bij de afdeling Bewonerszaken. Zij kunnen u ook doorverwijzen naar instanties voor bemiddeling.

 

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling biedt onpartijdige hulp bij ergernissen en burenruzie en is in het leven geroepen door corporaties, gemeenten en politie. In Hilversum, Gooise Meren en Wijdemeren wordt Buurtbemiddeling geco÷rdineerd door Versa Welzijn, in de gemeente Baarn is dat Stichting Welzijn Baarn, in de gemeente Blaricum is dat Welzin en voor Laren kunt u terecht bij de gemeente Laren.

 

Buurtbemiddeling inschakelen
U kunt rechtstreeks contact opnemen met Buurtbemiddeling. Hieronder vindt u de contactgegevens.

 

Gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Wijdemeren:

T (035) 623 11 00   E buurtbemiddeling@versawelzijn.nl


Gemeente Baarn:

T (035) 541 86 00   E buurtbemiddeling@baarn.nl

 

Gemeente Blaricum:

T (033) 469 24 20  E buurtbemiddeling@welzin.nl

 

Gemeente Laren:

T (033) 469 24 20 E buurtbemiddeling@laren.nl

 

Tips en informatie
Voor meer informatie over hoe om te gaan met burenoverlast is er een handig Burenboekje beschikbaar. U kunt dit aanvragen via het Contactformulier.