Over de huur

Huurachterstand

Wanneer u door omstandigheden de huur niet voor de eerste van de maand kunt voldoen willen wij dat graag zo snel mogelijk van u weten. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Problemen met betalen

Heeft u problemen met het betalen van uw huur of een andere rekening van Het Gooi en Omstreken (G&O)? Neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Huurincasso via (035) 672 66 77. Juist door uw situatie te bespreken, kan worden voorkomen dat er problematische schulden ontstaan. De gemaakte afspraken worden schriftelijk bevestigd. Uw privacy wordt te allen tijde door ons gewaarborgd.

Betalingsachterstand

Er is sprake van een betalingsachterstand wanneer de maandhuur niet voor of op de eerste dag van de maand is bijgeschreven op het banknummer van G&O of wanneer er een andere vordering openstaat waarvan de vervaldatum is overschreden.

Incassokosten

Als u de huur niet op tijd betaalt (bij vooruitbetaling voor de eerste dag van iedere maand) bent u van rechtswege in verzuim. G&O stuurt u dan een aanmaning. Binnen 14 dagen kunt u dan alsnog uw verschuldigde huur betalen zonder extra kosten. In deze brief staat ook hoe hoog het bedrag van de incassokosten is als u niet binnen de termijn van 14 dagen heeft betaald. Na de termijn van 14 dagen bent u de incassokosten conform de Wet Incassokosten per 1 juli 2012 wettelijk verschuldigd.

De incassokosten, inclusief BTW, bedragen 15% van de vordering tot € 2500,00 met een minimum van € 40,00. Het percentage aan incassokosten loopt af naarmate de vordering stijgt.

Juridische maatregelen

Als u ondanks onze aanmaning(en) niet binnen de gestelde termijn betaalt, is G&O genoodzaakt juridische maatregelen te nemen. Dat houdt in dat wij een deurwaarder inschakelen. De hoge kosten hieraan verbonden komen geheel voor uw rekening. In opdracht van G&O zorgt de deurwaarder voor het innen van het verschuldigde bedrag. In het ergste geval kan dit leiden tot een ontruiming van de woning. Het hoeft echter niet zover te komen!

Professionele hulp

Zijn uw uitgaven hoger dan uw inkomsten en heeft u schulden die u niet meer kunt afbetalen? In dat geval kan professionele hulp een uitkomst bieden. Ook in onze regio’s is een aantal instanties actief op het gebied van financiële problemen. Op de pagina Belangrijke instanties vindt u hiervan een overzicht.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Onze afdeling Huurincasso is op werkdagen telefonisch bereikbaar via (035) 672 66 77. Of stuur op werkdagen tussen 8:00 en 16:00 uur een WhatsApp-bericht via 06 29 43 14 94. We streven ernaar binnen 4 uur een reactie te geven.

Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media


Schrijf een review