Over de huur

Huurbeleid

De huurprijs die Het Gooi en Omstreken vraagt voor een aangeboden woning is vastgelegd in het huurbeleid. Behalve bij de jaarlijkse huurverhoging kan de huur van een woning namelijk ook veranderen bij verhuizing. In veel gevallen zal de huur voor een vrijgekomen woning worden verhoogd, maar de nieuwe huur kan ook lager zijn. Hoe dat zit leggen we hieronder uit.

Uitgangspunt

Het Gooi en Omstreken zorgt voor goede en betaalbare woningen voor mensen die op de vrije woningmarkt geen kans maken. Dit geldt in eerste instantie voor huishoudens met lagere inkomens. In de regio waarin wij werkzaam zijn, zijn echter ook de mogelijkheden voor middeninkomens op de woningmarkt beperkt. Dit komt door de hoge koopprijzen en het beperkte aanbod aan betaalbare vrije sector huurwoningen.

Sinds 2011 moeten wij van de overheid tenminste 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 40.024,- (prijspeil 2021). Tijdelijk heeft de minister de mogelijkheden verruimt en het percentage verlaagd naar 80%. Daarbovenop mogen we nog een 10% toewijzen aan de inkomensgroep tot € 44.655,- (prijspeil 2021). Maximaal 10% mogen we toewijzen aan hogere inkomens. Het Gooi en Omstreken gebruikt ongeveer 10% voor het toewijzen van woningen aan mensen met een inkomen tussen € 40.024,- en € 51.199,- (prijspeil 2021).

Daarnaast moeten woningcorporaties sinds 2016 passend toewijzen. Dat betekent dat we in principe nieuwe huurders met een laag inkomen geen duurdere sociale huurwoning mogen toewijzen. Wij houden daarom 80% van onze woningen bereikbaar voor mensen met lagere inkomens.

Huurprijs en maximale huur

De maximale huur is gereguleerd door de overheid. De maximale huur is afhankelijk van met name de grootte, de energieprestatie en de WOZ-waarde van de woning. Dit wordt weergegeven in de woningwaarderingspunten. Hoe meer punten een woning heeft, hoe hoger de maximale huur. De huur die Het Gooi en Omstreken vraagt is vrijwel altijd (veel) lager dan de maximale huur. 

Huursegmenten

In ons huurbeleid onderscheiden we drie huursegmenten:

 • Bereikbaar
  De meeste woningen zitten in het bereikbare segment. Dit zijn huurprijzen tot de aftoppingsgrens van de huurtoeslag. Woningzoekenden met een inkomen boven € 40.024,- (prijspeil 2021) komen in principe niet voor deze woningen in aanmerking.

 • Middelduur
  Huurprijzen tussen de aftoppingsgrens en de bovengrens van de sociale huur (€ 752,33, prijspeil 2021). De segmenten bereikbaar en middelduur vormen samen het deel sociale huur. Woningzoekenden met lagere inkomens komen in principe niet voor deze woningen in aanmerking aangezien wij als woningcorporatie passend moeten toewijzen.

 • Vrije sector
  Huurprijzen boven de liberalisatiegrens van € 752,33 (prijspeil 2021). Voor deze woningen is geen huurtoeslag mogelijk.

Verschillen tussen huren in hetzelfde wooncomplex of straat

De huur die u betaalt kan verschillen in vergelijking met andere huurders in het wooncomplex of straat. Dit is mogelijk binnen de wettelijke regelgeving. Uw huur is echter nooit hoger dan de maximaal toegestane huur op basis van de woningwaarderingspunten.
 

Waarom verschillen tussen huren? 

Dat komt bijvoorbeeld doordat de ene huurder langer of korter geleden de woning heeft gehuurd. Hierdoor kan de aanvangshuur (huur bij het afsluiten van het huurcontract) verschillen. Door onder andere onderstaande punten, of een combinatie hiervan, kunnen er verschillen in huurhoogte zijn: 
 • De woningwaarderingspunten kunnen per woning verschillen (ook als de woningen op het oog hetzelfde lijken).
 • Wijziging in het huurbeleid van Het Gooi en Omstreken binnen de wettelijke kaders.
 • Wijziging regelgeving in het huurbeleid vanuit de Rijksoverheid. 
 • De jaarlijkse wettelijke aanpassing (indexering) van huurgrenzen voor woningtoewijzing.
 • De jaarlijks wettelijke aanpassing (indexering) van de berekening van de maximale huur.
 • Daarnaast wijzigen huren ook door de jaarlijkse huurverhoging. Deze huurverhoging hoeft niet voor iedereen gelijk te zijn.

 

Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media