Over de huur

Huurbeleid

De huurprijs die Het Gooi en Omstreken vraagt voor een aangeboden woning is vastgelegd in het huurbeleid. Behalve bij de jaarlijkse huurverhoging kan de huur van een woning namelijk ook veranderen bij verhuizing. In veel gevallen zal de huur voor een vrijgekomen woning worden verhoogd, maar de nieuwe huur kan ook lager zijn. Hoe dat zit leggen we hieronder uit.

Uitgangspunt
Het Gooi en Omstreken zorgt voor goede en betaalbare woningen voor mensen die op de vrije woningmarkt geen kans maken. Dit geldt in eerste instantie voor huishoudens met lagere inkomens. In de regio waarin wij werkzaam zijn, zijn echter ook de mogelijkheden voor middeninkomens op de woningmarkt beperkt. Dit komt door de hoge koopprijzen en het beperkte aanbod aan betaalbare vrije sector huurwoningen.

Sinds 2011 moeten wij van de overheid tenminste 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 40.024,- (prijspeil 2021). Tijdelijk heeft de minister de mogelijkheden verruimt en het percentage verlaagd naar 80%. Daarbovenop mogen we nog een 10% toewijzen aan de inkomensgroep tot € 44.655,- (prijspeil 2021). Maximaal 10% mogen we toewijzen aan hogere inkomens. Het Gooi en Omstreken gebruikt ongeveer 10% voor het toewijzen van woningen aan mensen met een inkomen tussen € 40.024,- en € 51.199,- (prijspeil 2021).

Daarnaast moeten woningcorporaties sinds 2016 passend toewijzen. Dat betekent dat we in principe nieuwe huurders met een laag inkomen geen duurdere sociale huurwoning mogen toewijzen. Wij houden daarom 80% van onze woningen bereikbaar voor mensen met lagere inkomens.

Huurprijs en maximale huur
De maximale huur is gereguleerd door de overheid. De maximale huur is afhankelijk van met name de grootte, de energieprestatie en de WOZ-waarde van de woning. Dit wordt weergegeven in de woningwaarderingspunten. Hoe meer punten een woning heeft, hoe hoger de maximale huur. De huur die Het Gooi en Omstreken vraagt is vrijwel altijd (veel) lager dan de maximale huur. 

Huursegmenten
In ons huurbeleid onderscheiden we drie huursegmenten:

  • Bereikbaar: De meeste woningen zitten in het bereikbare segment. Dit zijn huurprijzen tot de aftoppingsgrens van de huurtoeslag. Woningzoekenden met een inkomen boven € 40.024,- (prijspeil 2021) komen in principe niet voor deze woningen in aanmerking.
  • Middelduur: Huurprijzen tussen de aftoppingsgrens en de bovengrens van de sociale huur (€ 752,33, prijspeil 2021). De segmenten bereikbaar en middelduur vormen samen het deel sociale huur. Woningzoekenden met lagere inkomens komen in principe niet voor deze woningen in aanmerking aangezien wij als woningcorporatie passend moeten toewijzen.
  • Vrije sector: Huurprijzen boven de liberalisatiegrens van € 752,33 (prijspeil 2021). Voor deze woningen is geen huurtoeslag mogelijk.
Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media