Huurdersbelang

Huurdersorganisatie (HGO)

Huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken (HGO) behartigt de gezamenlijke belangen van de huurders en bewoners die een woning huren van Het Gooi en Omstreken.

Werkzaamheden HGO
De leden van de HGO denken mee over het beleid, bijvoorbeeld bij groot onderhoud, huurbeleid en woonvoorzieningen, en brengen daarover advies uit aan het bestuur van Het Gooi en Omstreken. Op verzoek ondersteunt de HGO ook de bewonerscommissies. De HGO behandelt geen klachten van individuele huurders.

Samenwerkingsovereenkomst
De HGO en Het Gooi en Omstreken hebben een Samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Communicatie met achterban
In het bewonersmagazine ‘Gewoon Goed Wonen’ heeft de HGO een eigen rubriek waarin zij huurders en bewoners op de hoogte stelt van haar activiteiten. Daarnaast organiseert de HGO jaarlijks een huurdersoverlegavond. De uitnodiging voor deze avond ontvangt u als huurder eenmaal per jaar.

Meer informatie
Op de website van de HGO vindt u meer informatie.

Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media


Schrijf een review