Over de huur

Huurverhoging 2018

De afgelopen jaren steeg de huur met het inflatiecijfer van het voorgaande kalenderjaar.
Het inflatiecijfer over 2017 is 1,4%.

Huurbeleid 2018
Voor Het Gooi en Omstreken blijft betaalbaarheid een belangrijk speerpunt. We kiezen er daarom ook dit jaar bewust voor om af te zien van een extra inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit betekent dat al onze huurders dit jaar een inflatievolgende huurverhoging krijgen. Uitzondering zijn de huurders die een sociale huurwoning huren met een huurprijs hoger dan € 710,68. Deze huurders krijgen geen huurverhoging. In onderstaande tabel ziet u wat dit betekent.

 

Huurverhoging 2018

Soort huurwoning

% huurverhoging in 2018

Beleid van Het Gooi en Omstreken

Zelfstandige sociale huurwoning ≤ € 710,68

1,4%

Zelfstandige sociale huurwoning > € 710,68

 

0%

Vrije sector huurwoning

1,4%

Onzelfstandige huurwoning

1,4%

Woonwagens

1,4%

Parkeerplaatsen, garages, e.d.

1,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huurvoorstel
Eind april heeft u een brief ontvangen met daarin het voorstel voor de huurverhoging. Deze gaat in per 1 juli 2018. In deze brief wordt duidelijk aangegeven hoe de huurverhoging is opgebouwd.


Bezwaar huurverhoging

Als u het niet eens bent met het voorstel voor de huurverhoging, dan kunt u bezwaar maken. Hoe dit in zijn werk gaat leest u in de brief die u eind april heeft ontvangen.

Meer informatie
Meer informatie over de huurverhoging in 2018 kunt u ook vinden bij veelgestelde vragen.

 

 

 

Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media