Huurverhoging 2017

De afgelopen jaren stijgt de huur met in ieder geval het inflatiecijfer van het voorgaande kalenderjaar. Het inflatiecijfer over 2016 is 0,3%.

 

Huurbeleid 2017
Voor Het Gooi en Omstreken blijft betaalbaarheid een belangrijk speerpunt. We kiezen er daarom dit jaar bewust voor om af te zien van een extra inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit betekent dat al onze huurders dit jaar een inflatievolgende huurverhoging krijgen. In onderstaande tabel ziet u wat dit betekent.

 

Huurverhoging 2017

Soort huurwoning

% huurverhoging in 2017

Beleid van Het Gooi en Omstreken

Zelfstandige sociale huurwoning

0,3%

Vrije sector huurwoning

0,3%

Onzelfstandige huurwoning

0,3%

Woonwagens

0,3%

Parkeerplaatsen, garages, e.d.

0,3%

 

Huurvoorstel
Eind april heeft u een brief ontvangen met daarin het voorstel voor huurverhoging. Deze gaat in per 1 juli 2017. In deze brief wordt duidelijk aangegeven hoe de huurverhoging is opgebouwd.


Bezwaar huurverhoging

Als u het niet eens bent met het voorstel voor de huurverhoging, dan kunt u bezwaar maken. Hoe dit in zijn werk gaat leest u in de brief die u eind april heeft ontvangen.

Meer informatie
Meer informatie over de huurverhoging in 2017 kunt u ook vinden bij veel gestelde vragen.