Ik huur

Leefbaarheid

Om prettig te kunnen wonen is niet alleen een goed onderhouden en passende woning van belang. Uw omgeving, zoals tuin, trappenhuis, achterpad of plantsoen, telt net zo hard mee. Die moet schoon, veilig en vertrouwd zijn zodat u zich thuis voelt in uw buurt.

Algemene ruimten

Woont u in een flat of appartementencomplex, dan maakt u ook gebruik van algemene ruimten. Hierbij kunt u denken aan de galerij, de brandgang en de achterpaden. Portieken, brandgangen en andere gezamenlijke ruimten dient u samen met uw buren schoon te houden. Sommige gemeenschappelijke ruimten worden door een schoonmaakbedrijf gereinigd. U betaalt dan servicekosten. Dit staat vermeld in uw huurcontract.

Fietsen, kinderwagens en brommers

Zet uw fiets, brommer of kinderwagen niet op de galerij, in de algemene hal, in de brandgang of in achterpaden. Ouders met een kinderwagen of bewoners die slecht ter been zijn kunnen er dan moeilijk langs. Bovendien moeten in verband met de brandveiligheid deze doorgangen altijd goed begaanbaar zijn.

Tuinen, balkons en plantsoenen

Heeft u een tuin of balkon? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Snoei regelmatig de struiken in uw tuin en verwijder onkruid. In verband met onderburen horen bloembakken op een balkon aan de binnenzijde te hangen. Het groen dat bij appartementencomplexen hoort, wordt bijgehouden door Het Gooi en Omstreken.

Plantsoenen

De gemeente is verantwoordelijk voor het plantsoen en ander openbaar groen. Als u daar klachten over heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente.

Afval

Het spreekt voor zich dat op galerijen en achterpaden geen afval geplaatst mag worden. Dat trekt ongedierte aan en het is onveilig. In geval van nood kan de brandweer of een brancard er moeilijk langs.

Regio Gooi en Vechtstreek
Het ophaalschema voor huishoudelijk afval en/of het op laten halen van grof huishoudelijk afval in de regio Gooi en Vechtstreek vindt u op de website van de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst.

Regio Eemland
Het ophaalschema voor huishoudelijk afval en/of het op laten halen van grof huishoudelijk afval in Bunschoten vindt u op de website van de gemeente Bunschoten.

SamenDoen - Bewonersinitiatieven

Als bewoner weet u het beste wat er speelt in uw woonomgeving. En wat de woonomgeving nodig heeft voor nog meer woonplezier. We helpen graag mee! Klik hier voor meer informatie over bewonersinitiatieven op de SamenDoen pagina.

Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media


Schrijf een review