Over de huur

Medehuurderschap

Op deze pagina vindt u informatie over samenwonen (medehuurderschap), de voorwaarden en hoe u dit kunt aanvragen.

Medehuurder

Een medehuurder is iemand die samen met de (hoofd)huurder een duurzame gemeenschapelijk huishouding voert en die in sommige gevallen de huurovereenkomst kan voortzetten als deze eindigt ten aanzien van de huurder. Dit moet niet verward worden met de situatie waarin er twee huurders zijn, die beiden contractspartij bij huurovereenkomst met de verhuurder zijn. In dat geval gaat het namelijk om twee hoofdhuurders, op wie de bepalingen over medehuurderschap helemaal niet van toepassing zijn.

Duurzame gemeenschappelijke huishouding

Of twee mensen een gemeenschappelijke duurzame huishouding voeren hangt af van allerlei omstandigheden. Het gaat erom dat de aanvrager van medehuurderschap daadwerkelijk in de woning woont, de kosten van de huishouding deelt met de huurder en het de intentie is dat deze leefsituatie blijvend is.

Medehuurder door huwelijk of geregistreerd partnerschap

Echtgenoten en geregistreerde partners zijn van rechtswege medehuurder. Het maakt geen verschil of er wel of niet sprake is van gemeenschap van goederen. Wel moet de echtgenoot/geregistreerd partner zijn/haar hoofdverblijf in de woning hebben. Een aanvraag medehuurderschap is in geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap niet nodig. Indien gewenst kan een aanvraag voor een wijziging tenaamstelling worden ingediend door het overleggen van een kopie van de trouwakte of van het geregistreerd partnerschap.

Samenlevingscontract

Samenwonende partners die een samenlevingscontract hebben opgesteld zijn volgens het huurrecht niet automatisch medehuurder.

Medehuurder op aanvraag

Als twee mensen niet met elkaar getrouwd of geregistreerd zijn, moet medehuurderschap worden aangevraagd. Het hoeft niet per se om een stel te gaan. Broers en zusters en alle vormen waarin twee mensen met elkaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren, kunnen in principe voor medehuurderschap in aanmerking komen. Wel moet u aan de Voorwaarden voor medehuurderschap voldoen. U kunt het Aanvraagformulier medehuurderschap gebruiken om een aanvraag in te dienen.

Kinderen

Een kind kan in principe niet de status van medehuurder verkrijgen, omdat een ouder/kindrelatie niet wordt gezien als een duurzame gemeenschappelijke huishouding.

Meer informatie

Heeft u vragen over medehuurderschap? Maak dan gebruik van het Contactformulier of neem telefonisch contact op met de afdeling Wonen via (035) 672 66 99.

Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media