Onderhoud en reparatie

Onderhoud

Het Gooi en Omstreken investeert in de kwaliteit van de bestaande woningen. Daarbij richten we ons op modern wooncomfort, energiebesparing en veiligheid.

Het Gooi en Omstreken is als verhuurder verplicht u een goed onderhouden woning te leveren. Van u als huurder verwachten we medewerking op het moment dat we werkzaamheden moeten verrichten (hetzij planmatig onderhoud, hetzij groot onderhoud) om u een veilig en goed onderhouden woning te kunnen garanderen. Onderhoudswerkzaamheden kunnen overlast geven. Het Gooi en Omstreken probeert echter altijd zoveel mogelijk rekening te houden met de woon- en leefomstandigheden van haar huurders.

Planmatig onderhoud

Het Gooi en Omstreken voert planmatig onderhoud uit, hiervoor wordt jaarlijks een Onderhoudsprogramma opgesteld. Daarin staat voor welke complexen er reguliere- en/of (groot) onderhoudswerkzaamheden gepland staan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Bouwbureau via (035) 672 66 99. Een overzicht van geplande schilderwerkzaamheden vindt u hier.

Groot onderhoud

Eens in de zoveel tijd komt een woning in aanmerking voor groot onderhoud. Meestal gebeurt dit planmatig. Dat wil zeggen dat blokken of zelfs straten en buurten tegelijk aangepakt worden en dan van boven tot onder worden opgeknapt. Er komen overal bijvoorbeeld nieuwe kozijnen, plafonds, sanitair en daken. Dit gebeurt altijd in overleg met de bewoners(commissie), eventueel in combinatie met informatieavonden of het opzetten van een klankbordgroep. Op de pagina Groot onderhoud vindt u de actuele projecten.

Energiebesparende maatregelen

Het Gooi en Omstreken wil goede en betaalbare huisvesting bieden. De betaalbaarheid van woonlasten wordt echter steeds sterker beïnvloed door de energiekosten. Naast het bieden van betaalbare woningen investeren we daarom ook in energiebesparende maatregelen.

Individuele woningverbetering

Wanneer er reguliere onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan een complex, kan het voorkomen dat bewoners daarnaast kunnen kiezen voor een verbeterpakket tegen huurverhoging. Het gaat dan bijvoorbeeld om het plaatsen van een (individuele) CV- installatie. Wanneer dit aan de orde is krijgt u een aanbod van de betreffende projectleider.

Huurverhoging bij individuele woningverbetering

Wanneer u een individuele aanvraag indient voor woningverbetering of kiest voor een verbeterpakket bij een onderhoudsproject, berekent Het Gooi en Omstreken een huurverhoging aan u door. Deze huurverhoging is gebaseerd op de kostprijs of extra woningwaarderingspunten van de verbetering.

Meer informatie

Heeft u een wens met betrekking tot verbetering van uw woning en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwbureau via (035) 672 66 99 of via het Contactformulier.

Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media


Schrijf een review