Over de huur

Wet eenmalige huurverlaging 2021

Let op: voor huurverlaging op basis van de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen hoeft u zelf niets te doen. Indien u hiervoor in aanmerking komt krijgt u van ons bericht.

In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Deze wet betekent dat huurders van een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging als zij (in verhouding tot het inkomen) duur wonen. Het doel van deze wet is om de betaalbaarheid van sociale huurwoningen te verbeteren voor huurders met een laag inkomen en een hoge huur. We leggen u hieronder graag uit hoe deze eenmalige huurverlaging werkt.

Waarom een eenmalige huurverlaging?

Bij de toewijzing van een sociale huurwoning houden wij al rekening met een huurprijs die past bij het inkomen van de huurder. Toch kan het zijn dat door bijvoorbeeld een inkomensdaling of wijziging in huishoudsamenstelling, u een huur betaalt die te hoog is voor uw inkomen. Om te voorkomen dat huurders hierdoor in de problemen raken, heeft de regering op Prinsjesdag de maatregel aangekondigd om deze huurders tegemoet te komen en hun huren eenmalig te verlagen.

Welke informatie verstrekt de Belastingdienst?

Om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor deze eenmalige huurverlaging, hebben wij begin februari uw inkomensgegevens opgevraagd bij de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft u hier inmiddels over geïnformeerd. U hoeft hier zelf niets mee te doen. Wij controleren van tevoren of u aan alle voorwaarden voldoet. Hoeveel huurverlaging u precies krijgt, hangt af van de hoogte van uw netto huurprijs. In onderstaande tabel leest u voor welke huurders de huurverlaging geldt. De Belastingdienst geeft ons alleen aan of uw gezamenlijke huishoudinkomen over het jaar 2019 binnen de gestelde inkomensgrenzen valt. Wij ontvangen geen specifieke inkomensgegevens.

Geldt de verlaging voor alle woningen?

Nee, als uw kale huur lager is dan € 633,25 (1 of 2 persoonshuishouden) of € 678,66 (3 of meer persoons huishouden), dan is uw huur al passend voor uw inkomen en komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. Ook huurders in de vrije sector komen niet in aanmerking voor een huurverlaging. De huurverlaging geldt uitsluitend voor huurders in een zelfstandige sociale huurwoning met een huurprijs hoger dan € 633,25 / € 678,66.

Wanneer komt u in aanmerking voor huurverlaging?

De onderstaande tabel is belangrijk om te bepalen wie in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging.

Type huishouden Inkomen tot inkomensgrens Huurverlaging naar
Eén persoon Tot en met € 23.725,- € 633,25
Eén persoon, AOW-gerechtigd op 1 januari 2021 Tot en met € 23.650,- € 633,25
Meerdere personen Tot en met € 32.200,-
  • Twee personen: €633,25
  • Meer dan twee personen: € 678,66
Meerdere personen, waarvan minimaal één persoon AOW-gerechtigd is op 1 januari 2021 Tot en met € 32.075,-
  • Twee personen: €633,25
  • Meer dan twee personen: € 678,66

 

Wat gebeurt er als u recht heeft op een eenmalige huurverlaging?

Als u op basis van uw inkomen in 2019 recht heeft op een huurverlaging, dan krijgt u een brief van ons. U hoeft dus zelf niets te doen. Wij versturen de brief met ons voorstel voor huurverlaging voor 1 april 2021. Als u het eens bent met ons voorstel, dan gaat de huurverlaging in vanaf 1 mei 2021.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Onze afdeling Huurincasso is op maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 12:30 telefonisch bereikbaar via (035) 672 66 77. Of stuur op werkdagen tussen 8:00 en 16:00 uur een WhatsApp-bericht via 06 29 43 14 94. We streven ernaar binnen 4 uur een reactie te geven.

Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media