Over de huur

Wet eenmalige huurverlaging 2021

Let op: voor huurverlaging op basis van de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen hoeft u zelf niets te doen. Indien u hiervoor in aanmerking komt krijgt u van ons bericht.

In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Deze wet betekent dat huurders van een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging als zij (in verhouding tot het inkomen) duur wonen. Het doel van deze wet is om de betaalbaarheid van sociale huurwoningen te verbeteren voor huurders met een laag inkomen en een hoge huur. We leggen u hieronder graag uit hoe deze eenmalige huurverlaging werkt.

Waarom een eenmalige huurverlaging?

Bij de toewijzing van een sociale huurwoning houden wij al rekening met een huurprijs die past bij het inkomen van de huurder. Toch kan het zijn dat door bijvoorbeeld een inkomensdaling of wijziging in huishoudsamenstelling, u een huur betaalt die te hoog is voor uw inkomen. Om te voorkomen dat huurders hierdoor in de problemen raken, heeft de regering op Prinsjesdag de maatregel aangekondigd om deze huurders tegemoet te komen en hun huren eenmalig te verlagen.

Welke informatie verstrekt de Belastingdienst?

Om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor deze eenmalige huurverlaging, hebben wij begin februari uw inkomensgegevens opgevraagd bij de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft u hier inmiddels over geïnformeerd. U hoeft hier zelf niets mee te doen. Wij controleren van tevoren of u aan alle voorwaarden voldoet. Hoeveel huurverlaging u precies krijgt, hangt af van de hoogte van uw netto huurprijs. In onderstaande tabel leest u voor welke huurders de huurverlaging geldt. De Belastingdienst geeft ons alleen aan of uw gezamenlijke huishoudinkomen over het jaar 2019 binnen de gestelde inkomensgrenzen valt. Wij ontvangen geen specifieke inkomensgegevens.

Geldt de verlaging voor alle woningen?

Nee, als uw kale huur lager is dan € 633,25 (1 of 2 persoonshuishouden) of € 678,66 (3 of meer persoons huishouden), dan is uw huur al passend voor uw inkomen en komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. Ook huurders in de vrije sector komen niet in aanmerking voor een huurverlaging. De huurverlaging geldt uitsluitend voor huurders in een zelfstandige sociale huurwoning met een huurprijs hoger dan € 633,25 / € 678,66.

Wanneer komt u in aanmerking voor huurverlaging?

De onderstaande tabel is belangrijk om te bepalen wie in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging.

Wat gebeurt er als u recht heeft op een eenmalige huurverlaging?

Als u op basis van uw inkomen in 2019 recht heeft op een huurverlaging, dan krijgt u een brief van ons. U hoeft dus zelf niets te doen. Wij versturen de brief met ons voorstel voor huurverlaging voor 1 april 2021. Als u het eens bent met ons voorstel, dan gaat de huurverlaging in vanaf 1 mei 2021.

Wat kunt u doen als uw inkomen ná 2019 is gedaald?

Het kan zijn dat uw inkomen na 2019 is gedaald. Huurders die na 2019 een inkomensdaling hadden, kunnen zelf bij ons huurverlaging aanvragen. Dit kan tussen 1 januari en 31 december 2021.

Voor de aanvraag moet u aangeven wat uw huishoudengrootte is en uw huishoudinkomen over de afgelopen 6 maanden. Als u recht heeft op een huurverlaging, krijgt u een huurprijsvoorstel volgens de regelgeving.

In alle gevallen geldt dat als huurverlaging van toepassing is, deze ingaat op de eerste dag van de tweede maand na de datum van aanvragen + 3 weken.

Voorbeeld
Een aanvraag op 5 mei 2021 zal betekenen dat de huurverlaging ingaat per 1 juli 2021 als uw aanvraag wordt toegekend. Een aanvraag op 15 mei 2021 betekent dat de huurverlaging ingaat per 1 augustus 2021 als uw aanvraag wordt toegekend.

Waar moet u aan denken als u huurverlaging aanvraagt?

Wilt u zelf een verzoek tot huurverlaging indienen? Houd dan rekening met de volgende dingen:

  • De inkomensdaling moet tenminste zes achtereenvolgende maanden duren op het moment van de aanvraag;
  • Uw inkomen moet in deze periode lager zijn geweest dan de inkomensgrens die geldt voor uw type huishouden (zie bovenstaande tabel);
  • De kale huur (netto huur) van uw woning moet hoger zijn dan €633,25 (één of twee personen) of €678,66 (meer dan twee personen).

Let op: het bedrag dat u maandelijks aan Het Gooi en Omstreken betaalt, kan hoger zijn dan uw kale huur. Sommige huurders betalen namelijk ook voor gas, water en licht aan Het Gooi en Omstreken. Deze kosten tellen niet mee. Ook de servicekosten die u mogelijk betaalt als u in een appartement woont, tellen niet mee. De kale huur is dus de huurprijs die u betaalt voor het gebruik van de woonruimte. Tip: de kale huur staat op de brief over de jaarlijkse huurverhoging.

Welke gegevens moet u aanleveren als u huurverlaging aanvraagt?

Als u zelf huurverlaging aanvraagt, moet u enkele gegevens bij ons aanleveren. Wij hebben de volgende gegevens van u nodig:

  • Salarisstroken, een verklaring van de boekhouder (als u ZZP’er bent) of uitkeringsspecificaties over de periode van inkomensdaling. U moet in ieder geval gegevens van zes achtereenvolgende maanden aanleveren, tot het moment van de aanvraag;
  • Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie waaruit blijkt hoeveel personen er op uw adres woonachtig zijn.

Wat gebeurt er als u huurverlaging aanvraagt?

Als u huurverlaging aanvraagt, krijgt u binnen drie weken een reactie van ons. Wij sturen u een brief, waarin we vertellen of u de huurverlaging krijgt of niet. Als u de huurverlaging krijgt, dan laten we ook weten wanneer deze verlaging ingaat. Deze datum is gebaseerd op de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen.

In de brief die u van ons ontvangt, staat ook wat u kunt doen als u het niet eens bent met ons besluit.

Meer informatie

  • Meer informatie vindt u ook op de website van de overheid
  • Klik hier voor de infographic 'Hoe werkt de eenmalige huurverlaging in 2021?' (Bron: Rijksoverheid) 

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Onze afdeling Huurincasso is op maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 12:30 telefonisch bereikbaar via (035) 672 66 77. Of stuur op werkdagen tussen 8:00 en 16:00 uur een WhatsApp-bericht via 06 29 43 14 94. Mailen kan ook naar huurverlaging@gooienom.nl. We streven ernaar binnen 4 uur een reactie te geven.

Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media