Publicaties

Het Gooi en Omstreken hecht er waarde aan om open en transparant te communiceren over haar activiteiten. Dat doet zij in diverse publicaties, die u op deze pagina vindt. 


Magazine Gewoon Goed Wonen
Twee keer per jaar ontvangen huurders het magazine Gewoon Goed Wonen. Hiermee houdt Het Gooi en Omstreken huurders op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen de wijk en (bouw) projecten. Hieronder kunt u de magazines downloaden:

Bewonersmagazine lente 2018

Bewonersmagazine herfst 2017

Bewonersmagazine lente 2017

Bewonersmagazine herfst 2016

Bewonersmagazine lente 2016

Bewonersmagazine herfst 2015

Bewonersmagazine lente 2015


Digitale nieuwsbrief
Voor huurders en woningzoekenden geeft Het Gooi en Omstreken zes keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit. Huurders en woningzoekenden kunnen zich hiervoor inschrijven op de homepage. 

 

Online nieuwsbrief juli 2018

Online nieuwsbrief mei 2018
Online nieuwsbrief april 2018
                          

Jaarverslag
In het jaarverslag leest u wat Het Gooi en Omstreken samen met bewoners, gemeenten en andere betrokkenen op het gebied van volkshuisvesting heeft bereikt. Via onderstaande links kunt u de (verkorte) jaarverslagen van 2012-2016 downloaden:


Volkshuisvestelijk verslag 2017
  Jaarrekening 2017
  Verkort jaarverslag 2017
Volkshuisvestelijk verslag 2016
  Jaarrekening 2016
  Verkort Jaarverslag 2016
Volkshuisvestelijk verslag 2015
  Jaarrekening 2015
  Verkort Jaarverslag 2015
Volkshuisvestelijk verslag 2014
  Jaarrekening 2014
  Verkort Jaarverslag 2014

 

Beleidsplan
Het Gooi en Omstreken zet in haar beleidsplan Investeren in groen en betaalbaar wonen de koers uit voor de periode 2013-2018.
Investeren in groen en betaalbaar wonen 2013-2018 (uitgebreid beleidsplan)


Activiteitenoverzicht
Jaarlijks geeft Het Gooi en Omstreken een activiteitenoverzicht uit. Dit is een verkorte versie van het beleidsplan 2013-2018 met daarin de geplande activiteiten voor het komende jaar.

 
Activiteitenoverzicht 2017

Activiteitenoverzicht 2015  
Activiteitenoverzicht 2014

Activiteitenoverzicht 2013


Folders en formulieren
Bent u op zoek naar andere informatie dan hierboven vermeld? Dan kunt u terecht op de pagina Folders en formulieren.