Governance

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen toetst het beleid van Het Gooi en Omstreken. De dagelijkse leiding van de woningcorporatie is in handen van directeur-bestuurder M. van Gessel.

Reglement Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen maakt gebruik van een Reglement als basis voor het eigen functioneren en de relaties met de directeur-bestuurder. Dit reglement is vastgesteld in 2020.

Profielschets Raad van Commissarissen
Er is een Profielschets opgesteld waaraan kandidaat-leden getoetst kunnen worden.

Samenstelling en bezoldiging Raad van Commissarissen
Hieronder ziet u een overzicht van de leden van de Raad van Commissarissen. Hierin is opgenomen wat de expertisevelden zijn per lid en welke nevenfuncties zij bekleden. In het rooster van aftreden staat per wanneer men is benoemd en per wanneer men aftreedt. Voor een overzicht van de bezoldiging in 2019 klikt u hier.

De heer R.V. Bijl (1955)

 • Voorzitter RvC
 • Lid remuneratiecommissie
 • Expertise: wonen en organisatie
 • Nevenfuncties: voorzitter Raad van Toezicht Montessori Lyceum Herman Jordan, lid Raad van Toezicht Kwintes

Mevrouw P.J. van Hartskamp- de Jong (1962)

 • Vice-voorzitter RvC
 • Voorzitter remuneratiecommissie
 • Expertise: bestuurlijk en juridisch
 • Functie: burgemeester van Montfoort
 • Nevenfuncties: geen

De heer C.P.J. Schuurmans (1968)

 • Voorzitter auditcommissie
 • Expertise: financieel-economisch
 • Functie: partner bij EBBEN Partners
 • Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Stichting Woongoed Zeist, bestuurslid Community Care Invest

Mevrouw M.M.A. Rovers (1971)

 • Lid auditcommissie
 • Expertise: governance, wonen
 • Functie: organisatieadviseur bij Miraud
 • Nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen LEKSTEDEwonen, lid Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging voor Ambtenaren, visitator
 • Voordracht HGO

Mevrouw J.D.M. van Hal (1965)

 • Expertise: duurzaamheid en vastgoed
 • Functie: hoogleraar Sustainable Building and Development bij Business Universiteit Nyenrode
 • Nevenfuncties: initiatiefnemer Homemates en Parallel52
 • Voordracht HGO


Rooster van aftreden

Naam Functie Benoeming Herbenoeming Aftredend
De heer R.V. Bijl Voorzitter 01-01-2015 31-12-2017 31-12-2021
Mevrouw P.J. van Hartskamp - de Jong Vice-voorzitter 01-01-2015 31-12-2018 31-12-2022
Mevrouw M.M.A. Rovers Lid 01-01-2017 31-12-2020 31-12-2024
De heer C.P.J. Schuurmans Lid 01-01-2017 31-12-2020 31-12-2024
Mevrouw J.D.M. van Hal Lid 01-04-2019 31-03-2023 31-03-2027

 

Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media