Governance

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen toetst het beleid van de Het Gooi en Omstreken. De dagelijkse leiding van de woningcorporatie is in handen van directeur-bestuurder M. van Gessel.

Reglement Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen maakt gebruik van een Reglement als basis voor het eigen functioneren en de relaties met de directeur-bestuurder. Dit reglement is vastgesteld in 2016.

Profielschets Raad van Commissarissen
Er is een Profielschets opgesteld waaraan kandidaat-leden getoetst kunnen worden.

Samenstelling en bezoldiging Raad van Commissarissen
Hieronder ziet u een overzicht van de leden van de Raad van Commissarissen per 1 januari 2017. Hierin is opgenomen wat de expertisevelden zijn per lid en welke nevenfuncties zij bekleden. In het rooster van aftreden staat per wanneer men is benoemd en per wanneer men aftreedt. Voor een overzicht van de bezoldiging in 2017 klikt u hier.

De heer W.L. Lieberwerth (1950)

 • Voorzitter
 • Lid remuneratiecommissie
 • Expertise: volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en financiën
 • Functie: oud-wethouder 1998-2010/ diverse functies bij woningcorporaties 1968-1998
 • Nevenfuncties: geen
 • Voordracht HGO

De heer R.V. Bijl (1955)

 • Vice-voorzitter
 • Voorzitter remuneratiecommissie
 • Expertise: wonen en organisatie
 • Functie: adjunct- directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 • Nevenfuncties: voorzitter Raad van Toezicht Montessori Lyceum Herman Jordan, lid Raad van Toezicht Kwintes

Mevrouw P.J. van Hartskamp- de Jong (1962)

 • Expertise: bestuurlijk en juridisch
 • Functie: burgemeester van Montfoort
 • Nevenfuncties: geen

De heer C.P.J. Schuurmans (1968)

 • Voorzitter auditcommissie
 • Expertise: financieel-economisch
 • Functie: partner bij EBBEN Partners
 • Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Stichting Woongoed Zeist, bestuurslid Community Care Invest

Mevrouw M.M.A. Rovers (1971)

 • Lid auditcommissie
 • Expertise: governance, wonen
 • Functie: organisatieadviseur bij Miraud
 • Nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen LEKSTEDEwonen, lid Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging voor Ambtenaren, visitator
 • Voordracht HGO

Rooster van aftreden

Naam

Functie

Benoeming

Herbenoeming

Aftredend

De heer W.L. Lieberwerth

Voorzitter 01-04-2011

31-03-2015

31-03-2019

De heer R.V. Bijl

Vice-voorzitter 01-01-2015 31-12-2017

31-12-2021

Mevrouw P.J. van
Hartskamp-de Jong

Lid

01-01-2015

31-12-2018

31-12-2022

Mevrouw M.M.A. Rovers

Lid

01-01-2017

31-12-2020

31-12-2024

De heer C.P.J. Schuurmans

Lid

01-01-2017

31-12-2020

31-12-2024

 

Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media