Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst het beleid van de Het Gooi en Omstreken. De dagelijkse leiding van de woningcorporatie is in handen van directeur-bestuurder M. van Gessel.


Reglement Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht maakt gebruik van een Reglement als basis voor het eigen functioneren en de relaties met de directeur-bestuurder. Dit reglement is vastgesteld in 2016.

 

Profielschets Raad van Toezicht
Er is een Profielschets opgesteld waaraan kandidaat-leden getoetst kunnen worden.

 

Samenstelling en bezoldiging Raad van Toezicht
Hieronder ziet u een overzicht van de leden van de Raad van Toezicht per 1 januari 2017. Hierin is opgenomen wat de expertisevelden zijn per lid en welke nevenfuncties zij bekleden. In het rooster van aftreden staat per wanneer men is benoemd en per wanneer men aftreedt. Voor een overzicht van de bezoldiging in 2017 klikt u hier.
   
De heer W.L. Lieberwerth (1950)
Voorzitter

Lid remuneratiecommissie
Expertise: volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en financiŽn
Functie: oud-wethouder 1998-2010/ diverse functies bij woningcorporaties 1968-1998
Nevenfuncties: geen
Voordracht HGO

 

De heer R.V. Bijl (1955)

Vice-voorzitter

Voorzitter remuneratiecommissie
Expertise: wonen en organisatie 
Functie: adjunct- directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Nevenfuncties: voorzitter Raad van Toezicht Montessori Lyceum Herman Jordan, lid Raad van Toezicht Kwintes

 

Mevrouw P.J. van Hartskamp- de Jong (1962)

Expertise: bestuurlijk en juridisch
Functie: burgemeester van Montfoort

Nevenfuncties: geen


De heer C.P.J. Schuurmans (1968)
Voorzitter auditcommissie
Expertise: financieel-economisch
Functie: partner bij EBBEN Partners
Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Stichting Woongoed Zeist, bestuurslid Community Care Invest

 

Mevrouw M.M.A. Rovers (1971)

Lid auditcommissie
Expertise: governance, wonen

Functie: organisatieadviseur bij Miraud

Nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen LEKSTEDEwonen, lid Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging voor Ambtenaren, visitator

Voordracht HGO
       
Rooster van aftreden 

  

 Naam

 Functie

 Benoeming

 Herbenoeming

 Aftredend

 De heer W.L. Lieberwerth

 Voorzitter  01-04-2011

 31-03-2015

 31-03-2019

 De heer R.V. Bijl

 Vice-voorzitter  01-01-2015  31-12-2017

 31-12-2021

 Mevrouw P.J. van
 Hartskamp-de Jong

 Lid

 01-01-2015

 31-12-2018

 31-12-2022

 Mevrouw M.M.A. Rovers

 Lid

 01-01-2017

 31-12-2020

 31-12-2024

 De heer C.P.J. Schuurmans

 Lid

 01-01-2017

 31-12-2020

 31-12-2024