Het Gooi en Omstreken

Samenwerking

Het Gooi en Omstreken werkt nauw samen met gemeenten, collega-corporaties en organisaties op het gebied van welzijn en zorg.

Samenwerkingspartners
Het Gooi en Omstreken onderscheidt de volgende samenwerkingspartners bij haar maatschappelijke en volkshuisvestelijke missie en doelstellingen:

  • Bewonersvertegenwoordigers (klanten, huidige of toekomstige afnemers van producten en diensten, en andere burgers) en hun vertegenwoordigers;
  • Relevante overheden en hun instellingen op gemeentelijk en regionaal niveau;
  • Maatschappelijke organisaties op het terrein van zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid;
  • Collega-corporaties.

Prestatieafspraken
Het Gooi en Omstreken maakt prestatieafspraken met de gemeenten en huurdersorganisatie HGO. Hierin wordt per gemeente afgesproken wat we met elkaar willen bereiken. Denk aan het aantal te bouwen huizen of acties ter voorkoming van huurachterstand. Hieronder staan de prestatieafspraken die we hebben afgesloten per gemeente.

Activiteitenoverzichten
Jaarlijks brengen wij per gemeente een activiteitenoverzicht uit, waarin wij onze voorgenomen activiteiten per gemeente voor het komende jaar inzichtelijk maken. 

Aedes
Het Gooi en Omstreken is aangesloten bij Aedes, de landelijke vereniging van woningcorporaties.

WoningNet
Het Gooi en Omstreken werkt samen met WoningNet. WoningNet verzorgt de inschrijving van woningzoekenden, publiceert het actuele huizenaanbod van woningcorporaties en regelt de verdeling van de woningen in o.a. de regio Gooi en Vechtstreek. De Samenwerkende woningcorporaties Gooi en Vechtstreek bieden wekelijks hun vrijkomende woningen aan via WoningNet.

Huurdersvertegenwoordiging 
Het Gooi en Omstreken onderhoudt veel contacten met haar huurders en diverse organisaties. Met de overkoepelende huurdersorganisatie Stichting Huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken (HGO) heeft Het Gooi en Omstreken regelmatig overleg over haar beleid. Daarnaast adviseert, begeleidt en ondersteunt Het Gooi en Omstreken diverse bewonerscommissies.

Participatie 
De rol en de mate van invloed van de verschillende samenwerkingspartners verschilt per gemeente en per project. Uitgangspunt is samen met de samenwerkingspartners te werken aan de meest optimale invulling van de vraagstukken.

Overzicht samenwerkingspartners
In het jaarverslag van Het Gooi en Omstreken wordt jaarlijks een overzicht opgenomen van samenwerkingspartners en de projecten of onderwerpen waaraan binnen dat jaar is samengewerkt. U vindt het jaarverslag op de pagina Publicaties.

Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media


Schrijf een review