Over de huur

Servicekosten

De huur die u maandelijks betaalt, bestaat uit de netto huur en de servicekosten. Samen vormen deze kosten de bruto huur. Met de netto huur betaalt u voor het gebruik van uw woning. De servicekosten betaalt u voor aanvullende kosten en diensten.

Aanvullende kosten en diensten

Voorbeelden van deze aanvullende kosten en diensten zijn: water (waterverbruik), elektra (zoals de verlichting van de centrale hal en galerijen), schoonmaak (van algemene ruimten zoals gangen), ramen wassen (van algemene ruimten).

Voorschot en eindafrekening

Het Gooi en Omstreken betaalt de rekeningen voor deze servicekosten. Via een voorschot betaalt u dit maandelijks aan ons terug. Servicekosten worden na afloop van een jaar afgerekend. De afrekening van de servicekosten over het jaar 2017 krijgt u dus voor 1 juli 2018. Elk jaar wordt gekeken of het betaalde voorschot genoeg was om de kosten te dekken. Als blijkt dat u te veel heeft betaald, dan krijgt u een bedrag terug. Als de servicekosten hoger uitvallen dan het betaalde voorschot moet u het verschil bijbetalen.

Jaarlijkse verhoging

De algemene servicekosten worden tegelijk met de jaarlijkse huurverhoging per juli aangepast. De Individuele servicekosten worden per augustus aangepast. Individuele servicekosten zijn bijvoorbeeld stookkosten en waterverbruik bij eigen meters. Hiervoor ontvangen wij jaarlijks een eindafrekening van de energieleveranciers.

Afrekening bij verhuizing

Op het moment dat u verhuist zijn de totale servicekosten nog niet bekend. Daarom krijgt u pas na afloop van het betreffende jaar uw afrekening. U betaalt alleen servicekosten voor de periode dat u de woning nog huurde.

Warmtewet

Bij de Warmtewet gaat het om warmte, gas (CV-verbruik) en eventueel warm water dat wordt geleverd met blokverwarming, stadsverwarming en warmte-koude installaties. De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht mogen niet hoger zijn dan het maximum tarief op basis van de Warmtewet.

Tarieven 2018
2019
Maximale Gigajoule prijs € 24,05 € 28,47
Maximale prijs voor vaste kosten € 309,52 € 318,95
     

De Warmtewet is per 1 juli 2019 niet meer van toepassing voor levering van warmte en warm water via blokverwarming. De leveringsovereenkomst, die wij met u overeenkwamen, is per 1 oktober 2019 gestopt. Vanaf 1 oktober 2019 is de levering van warmte onderdeel van de met u aangegane huurovereenkomst en algemene voorwaarden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over servicekosten? Dan kunt u gebruikmaken van het Contactformulier of bellen met de afdeling Boekhouding via telefoonnummer (035) 672 66 99.

Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media


Schrijf een review