Servicekosten

De huur die u maandelijks betaalt, bestaat uit de netto huur en de servicekosten. Samen vormen deze kosten de bruto huur. Met de netto huur betaalt u voor het gebruik van uw woning. De servicekosten betaalt u voor aanvullende kosten en diensten.

 

Aanvullende kosten en diensten
Voorbeelden van deze aanvullende kosten en diensten zijn: water (waterverbruik), elektra (zoals de verlichting van de centrale hal en galerijen), schoonmaak (van algemene ruimten zoals gangen), ramen wassen (van algemene ruimten).

 

Voorschot en eindafrekening
Het Gooi en Omstreken betaalt de rekeningen voor deze servicekosten. Via een voorschot betaalt u dit maandelijks aan ons terug. Servicekosten worden na afloop van een jaar afgerekend. De afrekening van de servicekosten over het jaar 2017 krijgt u dus voor 1 juli 2018. Elk jaar wordt gekeken of het betaalde voorschot genoeg was om de kosten te dekken. Als blijkt dat u te veel heeft betaald, dan krijgt u een bedrag terug. Als de servicekosten hoger uitvallen dan het betaalde voorschot moet u het verschil bijbetalen.

 

Jaarlijkse verhoging 
De algemene servicekosten worden tegelijk met de jaarlijkse huurverhoging per juli aangepast. De Individuele servicekosten worden per augustus aangepast. Individuele servicekosten zijn bijvoorbeeld stookkosten en waterverbruik bij eigen meters. Hiervoor ontvangen wij jaarlijks een eindafrekening van de energieleveranciers. 

 

Afrekening bij verhuizing 
Op het moment dat u verhuist zijn de totale servicekosten nog niet bekend. Daarom krijgt u pas na afloop van het betreffende jaar uw afrekening. U betaalt alleen servicekosten voor de periode dat u de woning nog huurde.

 

Warmtewet
Bij de Warmtewet gaat het om warmte, gas (CV-verbruik) en eventueel warm water dat wordt geleverd met blokverwarming, stadsverwarming en warmte-koude installaties. De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht mogen niet hoger zijn dan het maximum tarief op basis van de Warmtewet.

Tarieven
2017
   
2018
   
Maximale Gigajoule prijs
€ 22,69    
€ 24,05                                                
Maximale prijs voor vaste kosten
€ 299,13
€ 309,52Meer informatie

Heeft u nog vragen over servicekosten? Dan kunt u gebruikmaken van het Contactformulier of bellen met de afdeling Boekhouding via telefoonnummer  (035) 672 66 99.