Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen » Bezwaar tegen huurverhoging 2019

Terug naar het overzicht

Wanneer en hoe kan ik bezwaar maken?

Als u het niet eens bent met de voorgestelde verhoging van de kale huurprijs dan kunt u bezwaar maken vóór 1 juli 2019, door bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Maakt u in dat geval gebruik van het standaard bezwaarformulier. Dit is te downloaden van de website van de Huurcommissie op www.huurcommissie.nl. Wij zullen dan beoordelen of uw bezwaar terecht is. Blijft u bij uw bezwaar, dan verzoeken wij de Huurcommissie uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsverhoging. Voor een procedure bij de Huurcommissie is een voorschot voor leges verschuldigd.
Let op! Niet alle bezwaren kunnen leiden tot het blokkeren van de huurverhoging. Dit kan alleen als de wetgeving het toelaat. Voorbeelden van mogelijk succesrijke bezwaren zijn:
- als het huurverhogingspercentage hoger is dan het toegestane
maximumpercentage;
- als de huurprijs door de huurverhoging boven de maximale huurprijsgrens uitstijgt;
- als de huur door de Huurcommissie tijdelijk is verlaagd vanwege ernstige
onderhoudsgebreken aan de woning en deze gebreken nog niet zijn verholpen
(of een dergelijke procedure bij de Huurcommissie loopt nog).
De vroeger bestaande mogelijkheid om op grond van ernstige onderhouds- gebreken met succes bezwaar te maken tegen de huurverhoging is vervallen. U kunt hiervoor gebruik maken van een andere procedure bij de Huurcommissie: een verzoek om Tijdelijke Huurverlaging Vanwege Ernstige Onderhoudsklachten. Van deze procedure kunt u het hele jaar door gebruik maken.
Voor meer algemene informatie over de huurverhoging kunt u contact opnemen met de Rijksoverheid via telefoonnummer: 1400.

 

Wanneer krijg ik uiterlijk bericht over mijn bezwaar?

U krijgt uiterlijk eind juli 2019 bericht van het Gooi en Omstreken of wij uw bezwaar toekennen.

 

Wat gebeurt er als mijn bezwaar wordt toegekend?

Als we uw bezwaar toekennen passen we de huur aan en betalen we de eventueel teveel betaalde huur terug.

 

Wat gebeurt er als mijn bezwaar wordt afgewezen?

Als we uw bezwaar afwijzen krijgt u ook van ons bericht. U kunt dan kiezen: als u niets doet sturen we uw bezwaar door naar de Huurcommissie. Deze onderzoekt uw bezwaar en doet uitspraak. Als de Huurcommissie uw bezwaar afwijst, betaalt u € 25,-. U kunt ook uw bezwaar intrekken. Dan betaalt u niets en gaat de huurverhoging door zoals Het Gooi en Omstreken heeft aangekondigd. Uitgebreidere informatie over de bezwaarprocedure vind u op de website van de huurcommissie: www.huurcommissie.nl

 

Krijg ik teveel betaalde huur terug na behandeling van mijn bezwaar?

Als u voor 1 juli 2019 bezwaar maakt en uw bezwaar wordt toegewezen krijgt u de teveel betaalde huur zo spoedig mogelijk terug.

 

Kan ik de huurverhoging weigeren wegens onderhoudsgebreken in mijn woning?

Nee, onderhoudsgebreken zijn geen reden om een huurverhoging te weigeren. Als er onderhoudsgebreken zijn kunt u alleen bezwaar maken tegen de huurverhoging als:
• Er al een procedure bij de huurcommissie loopt voor huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken, of:
• De Huurcommissie de huurprijs tijdelijk heeft verlaagd vanwege onderhoudsgebreken, en de gebreken nog niet zijn verholpen.
Is er geen sprake van bovenstaande situaties maar heeft uw woning wel ernstige onderhoudsproblemen? Heeft u die problemen bij Het Gooi en Omstreken gemeld maar verhelpt Het Gooi en Omstreken die niet of onvoldoende? Dan kunt u een verzoek indienen bij de Huurcommissie om de huur te verlagen. Dit kunt u op elk moment van het jaar doen. U hoeft dus niet te wachten op het voorstel voor huurverhoging.

 

Mijn vraag is niet beantwoord, wat kan ik doen?

Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een email naar: huurverhoging@gooienom.nl

Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media