Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen » Klanttevredenheidsonderzoek

Terug naar het overzicht

Waarom laat Het Gooi en Omstreken een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren?

Het Gooi en Omstreken wil graag dat huurders meedenken en daarom horen wij graag uw ervaring, mening en gevoel over onze organisatie. Wij hechten grote waarde aan alle input van onze huurders. Hiermee levert u een bijdrage aan het verbeteren van onze dienstverlening.

 

Wie voert het klanttevredenheidsonderzoek uit?

Het klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd door Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). KWH is een gecertificeerde instantie waarmee wij een bewerkersovereenkomst hebben. KWH is aangesloten bij de MOA (Markt Onderzoek Associatie) en moet voldoen aan een gedragscode voor onderzoek en statistiek en bijbehorende geheimhoudingsverklaring.

 

Hoe gaat Het Gooi en Omstreken om met mijn persoonsgegevens?

Het Gooi en Omstreken hecht veel waarde aan het beschermen van persoonsgegevens en de wijze waarop deze worden verwerkt. Op de website van Het Gooi en Omstreken staat in onze privacyverklaring dat persoonsgegevens van onze huurders ook verwerkt worden om klantonderzoek uit te (laten) voeren. De verwerking van persoonsgegevens staat in ons verwerkingenregister. Deze verwerkingen zijn ook aangemeld en opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), wat vanaf 25 mei 2018 vervalt als de nieuwe privacywet ingaat.

 

Hoe gaat Het Gooi en Omstreken om met mijn gegeven antwoorden?

De antwoorden op de vragen worden anoniem verwerkt in een algemene rapportage. In de vragenlijst wordt u gevraagd of u uw antwoorden met ons wilt delen. Alleen als u dit vinkje aanzet, worden uw antwoorden met ons gedeeld. Dit is niet verplicht, u mag zelf beslissen of u dit niet of wel wilt.

 

Ik herken me niet in de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek, hoe kan dat?

Voor het klanttevredenheidsonderzoek worden meerdere huurders ondervraagd om zo een zo goed mogelijk representatief beeld te krijgen. Het is daarom mogelijk dat de eindresultaten niet overeenkomen met het door u gegeven antwoord. U kunt het namelijk oneens zijn met andere huurders die ook het onderzoek hebben meegedaan. Het eindresultaat is een gemiddelde score van alle gegeven antwoorden per vraag.

Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media