Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen » Passend toewijzen

Terug naar het overzicht

Inkomensgrenzen bij woningtoewijzing 

Verhuist u naar een sociale huurwoning, dan is het prettig als de huurprijs van deze woning past bij uw inkomen. Dit voorkomt dat u meer betaalt voor wonen dan u financieel kunt dragen. Vanaf 1 januari 2016 moeten woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag een woning toegewezen krijgen onder de huurtoeslaggrens. 

Ligt uw huishoudinkomen onder de huurtoeslaggrens? Dan komt u vanaf 1 januari 2021 alleen nog in aanmerking voor een woning met een huur tot € 633,25 (1 of 2 personen) of € 678,66 (3 of meer personen). Deze grenzen zijn vastgelegd in de Woningwet. De bedoeling is dat mensen met een bescheiden inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen.

Regio Gooi en Vechtstreek 

Klik hier voor een uitleg over passend toewijzen in de Gooi en Vechtstreek. 

Regio Eemvallei 

Klik hier voor een uitleg over passend toewijzen in de regio Eemvallei.

Voor wie geldt passend toewijzen?

Passend toewijzen is bedoeld om te voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen terechtkomen. Dit geldt voor alle woningzoekenden met een inkomen tot maximaal € 30.000 die op zoek zijn naar een sociale huurwoning met een kale huurprijs tot en met € 628,76. Inclusief studenten, jongeren onder de 23, vluchtelingen met verblijfstatus (statushouders) en woningzoekenden met een zorgindicatie. Ook tijdelijke huurwoningen worden passend toegewezen. Woningzoekenden met een inkomen van € 30.001 tot en met € 35.739 kunnen net zoals nu op alle sociale huurwoningen reageren, maar krijgen bij de goedkoopste woningen mogelijk geen voorrang.

 

Hoe weet u op welke woningen u kunt reageren?

Als u in WoningNet uw verzamelinkomen, huishoudgrootte en zoekwaarde goed invult, krijgt u alleen de woningen te zien waarop u kunt reageren. Het is dus van belang dat u uw gegevens goed bijhoudt. Het kan zijn dat woningzoekenden met een lager inkomen voorrang krijgen bij de toewijzing van woningen met een kale huurprijs tot en met € 586,68 of tot en met € 628,76. Dat verschilt per corporatie. Deze voorrangsregeling kan op woningniveau worden in- of uitgeschakeld. Dit is de keuze van de verhurende corporatie. Een corporatie kan er tevens voor kiezen om woningen flexibel aan te bieden. Dit betekent dat ze de huurprijs aanpassen op het inkomen van de geselecteerde kandidaat huurder. Deze woning vindt u daarom altijd in uw zoekprofiel.

 

Wat voor woningen komen in aanmerking voor passend toewijzen?

Alle zelfstandige en onzelfstandige woningen met een kale huurprijs tot € 710,68 wijzen we passend toe. Dat geldt dus ook voor kamers, woonwagens, woningen voor tijdelijke verhuur en woningen die we aan zorginstellingen verhuren.

 

Telt het inkomen van inwonende kinderen (ongeacht leeftijd) mee?

Nee, het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee. Het aantal kinderen telt wel mee in de huishoudgrootte.

 

Telt het inkomen van andere inwonenden (geen kinderen) mee?

Ja, het inkomen van inwonenden (geen kinderen) telt wel mee.

 

Hebben huurders altijd recht op huurtoeslag?

De woningen worden aangeboden op basis van de kale huurprijs. Dat betekent niet dat de huurder altijd recht heeft op huurtoeslag. De regels hiervoor zijn ongewijzigd vanaf 1 januari 2016. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst die de huurtoeslag toekent, www.belastingdienst.nl.

 

Ik zie dat jullie bij toewijzing rekening houden met de huishoudgrootte. Betekent dit dat ik recht heb op een grote woning voor mijn grote gezin?

Nee. De huishoudgrootte is alleen van belang om te bepalen welke huurprijs passend is bij uw situatie. U kunt hier verder geen rechten aan ontlenen.

 

Hoe toetsen jullie mijn inkomen?

De corporaties toetsen uw (verzamel)inkomen en dat van uw medebewoners met een recente inkomensverklaring van de Belastingdienst. Deze inkomensverklaring vraagt u kosteloos aan bij de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer 0800 0543. Houd uw BSN-nummer en dat van uw medebewoners bij de hand. De Belastingdienst stuurt uw inkomensverklaring binnen vijf werkdagen toe. Dit formulier neemt u mee naar de corporatie, zodra u in aanmerking komt voor een woning. Daarnaast dient u dit verzamelinkomen op te voeren binnen uw profiel van WoningNet.

 

Ik huur op dit moment een woning van een corporatie. Wat zijn de gevolgen van passend toewijzen voor mij?

Voor zittende huurders verandert er niets als gevolg van het passend toewijzen. Passend toewijzen geldt alleen voor nieuwe verhuringen. Op het moment dat u een andere woning zoekt, dient u hier dus wel rekening mee te houden

 

Welke gegevens hebben jullie nog meer nodig?

Het is belangrijk dat wij de juiste en actuele gegevens over uw inkomen, leeftijd en huishoudgrootte hebben. Alleen dan kunnen wij onze woningen passend toewijzen. Controleer ook uw overige inschrijfgegevens (burgerlijke staat, BSN-nummer, telefoonnummer en (e-mail)adres) regelmatig om teleurstelling bij een mogelijke woningtoewijzing te voorkomen. Let op: zonder de juiste gegevens wijzen wij u geen woning toe!

 

Ik ben jonger dan 23 jaar, gelden er voor mij andere regels?

Ja en nee. Jongeren onder de 23 jaar mogen net als alle andere woningzoekenden reageren op een woning met een huurprijs die past bij hun inkomen en huishoudgrootte. Jongeren tot 23 jaar hebben echter wettelijk geen recht op huurtoeslag als de huurprijs van een woning hoger is dan € 409,92 (prijspeil 2016). Als je jonger bent dan 23 jaar moet je er dus rekening mee houden dat je het recht op het ontvangen van huurtoeslag verliest als je toch een woning met een hogere huurprijs dan € 409,92 toegewezen krijgt.

 

Ik huur een sociale huurwoning en zie dat een zelfde huurwoning bij mij in de buurt wordt aangeboden voor een andere huurprijs. Hoe kan dat?

Voorop staat dat de huur van een sociale huurwoning altijd wordt vastgesteld op basis van het huurbeleid zoals dat op dat moment geldt. Met het tekenen van de huurovereenkomst, gaat de huurder akkoord met de huurprijs die op dat moment geldt. Zolang die overeenkomst loopt, wordt daarin niets gewijzigd. Ook de jaarlijkse huurverhogingen die volgen, zijn elk jaar weer gebaseerd op de regels die dan actueel zijn. Op die manier kunnen er al onderlinge verschillen ontstaan, bijvoorbeeld door de inkomensafhankelijke huurverhoging. Die kan er voor zorgen dat een huurder die meer inkomen heeft dan zijn buurman, ook meer huurverhoging krijgt. Algemeen geldt: of de huur van een vrijkomende woning – die vergelijkbaar is met die van u – verhoogd of verlaagd wordt; zulke aanpassingen hebben geen gevolgen voor de hoogte van de huur die u betaalt. In alle gevallen mag de huur nooit meer bedragen dan de maximale huur op basis van het WoningWaarderingStelsel.

 

Ik zie dat een huurwoning die precies hetzelfde is als mijn woning, wordt aangeboden voor een andere huurprijs. Wordt mijn huur nu ook aangepast (verlaagd of verhoogd)?

Nee. Bij een andere huurprijs die volgt nadat een woning is vrijgekomen, gelden voor omwonenden geen huurverlagingen- of verhogingen.

 

We verwachten gezinsuitbreiding, vanaf wanneer telt een ongeboren kind mee bij de huishoudgrootte?

Vanaf de vierde maand zwangerschap, dit moet aangetoond worden met een zwangerschapsverklaring.

 

Wat gebeurt er met woningruil? Blijft dat na 1 januari 2016 mogelijk?

Het ruilen van een woning blijft mogelijk. Vraag bij uw corporatie na hoe en onder welke voorwaarden dit mogelijk is.

Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media