Leefbaarheid

Veilig wonen

Het is belangrijk dat u zich veilig voelt in uw woning en omgeving. Goede sloten en buitenverlichting dragen daaraan bij. Daarnaast is het belangrijk om uw buren te kennen, op de omgeving te letten en de politie te waarschuwen bij onraad.

Inbraakwerend hang- en sluitwerk
Alle nieuwbouwwoningen van Het Gooi en Omstreken (G&O) zijn voorzien van extra inbraakwerend hang- en sluitwerk. Ook alle bestaande woningen zijn voorzien van kwalitatief inbraakwerend hang- en sluitwerk.

Verlichting van achterpaden
Ook goede verlichting draagt bij aan de veiligheid van uw woonomgeving. Daarom brengen wij buitenverlichting aan bij alle achterpaden van onze woningen.

Brandveiligheid
Brand, daar moet u toch niet aan denken! De meeste branden in huis zijn gelukkig eenvoudig te voorkomen. Bijvoorbeeld door uw schoorsteen regelmatig te laten vegen en geen elektrische apparaten op stand-by te laten staan.

Brandgangen en rookmelders
In verband met brandveiligheid dienen brandgangen en achterpaden altijd goed begaanbaar te zijn. Indien deze aan uw woning grenzen is het uw verantwoordelijk om deze schoon en onkruidvrij te houden.

De meeste woningen van G&O zijn voorzien van rookmelders. Vaak werken deze op een batterij met een levensduur van ongeveer 10 jaar.

Opstal
Mocht er onverhoopt toch brand zijn geweest dan is het belangrijk dat de woning zo snel mogelijk weer bewoonbaar is. Meldt brand daarom zo spoedig mogelijk! G&O heeft een opstalverzekering voor brandschade aan de constructie en de buitenzijde van de woningen. Na brand neemt een onafhankelijk expert de schade op om te bepalen wat onder de verzekeringsvoorwaarden valt.

Inboedel
Voor uw eigendommen bent u zelf verantwoordelijk. Wij raden u daarom ten sterkste aan om een (uitgebreide) inboedelverzekering af te sluiten. Let u er bij uw keuze op of ook tijdelijk onderdak en/ -of de inrichting van een tijdelijke woonruimte zijn meeverzekerd. Vanuit G&O wordt hierin niet voorzien.

Meer informatie over veilig wonen en het voorkomen van brand vindt u op www.brandweer.nl.

Cameratoezicht
Als woningcorporatie mogen wij -als dat noodzakelijk is en onder bepaalde voorwaarden- camera’s ophangen in een (woon)gebouw, op een terrein in eigendom van G&O met als doel preventie en opsporing. Wij zijn echter zeer terughoudend in het plaatsen van camera’s en zullen dit alleen in uitzonderlijke situaties doen.

Meer informatie over cameratoezicht kunt u lezen in ons protocol. Het protocol kan worden opgevraagd bij G&O, door een ieder die daarin geïnteresseerd is. Ook kunt u contact opnemen met onze afdeling Bewonerszaken via (035) 672 66 99.

Buurtpreventievereniging (BPV)
Een buurtpreventievereniging is erop gericht de sociale controle, leefbaarheid en veiligheid in woonwijken te vergroten. Het bestuur van een BPV werkt nauw samen met politie(wijkagenten) en gemeente en informeert BPV-leden over de situatie in de woonwijk en wat u als bewoner kunt doen om de kans op een woninginbraak te verkleinen.

BPV Wevers-Erfgooiersbuurt in Laren
Lees hier meer over op: https://www.bpv-web-laren.nl/

Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media


Schrijf een review