Verhuizen

Woningruil

Woningruil is een manier om aan een andere woning te komen. Bijvoorbeeld als u kleiner of juist groter wilt gaan wonen of wanneer u op zoek bent naar een woning in een andere buurt.

Toestemming en voorwaarden
Wanneer u met een andere huurder van woning wilt ruilen heeft u toestemming nodig van Het Gooi en Omstreken (G&O). Aan woningruil zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • Er mag geen sprake zijn van een huurachterstand.
  • U bent minimaal 12 maanden huurder van de woning.
  • Gebreken die voor rekening van de huurder zijn, moeten voor de woningruil worden verholpen.
  • De ruilkandidaat sluit een huurovereenkomst af met Het Gooi en Omstreken voor tenminste 12 maanden.
  • Bij een huurprijs lager dan € 763,47 mag het verzamelinkomen niet hoger zijn dan € 40.765 (voor alleenstaanden)/€ 45.014 (voor meerpersoonshuishoudens) (prijspeil 2022).

G&O beschouwt woningruil als een normale verhuizing. Hierdoor kan het voorkomen dat de huur wordt aangepast aan het niveau dat bij de woning past.

Uw woning aanbieden
U moet zelf actie ondernemen om op zoek te gaan naar een ruilpartner. Zodra u een ruilpartner hebt gevonden kunt u het aanvraagformulier Woningruil volledig invullen en opsturen. Na ontvangst van het ingevulde formulier nemen wij uw verzoek in behandeling. Zorg ervoor dat uw ruilpartner de benodigde gegevens kan opsturen als hierom wordt gevraagd:

  • Een recente inkomensverklaring (kosteloos op te vragen bij de Belastingdienst).
  • Een recent origineel historisch uittreksel uit het Bevolkingsregister van uzelf en uw partner.
  • Een volledig ingevuld en ondertekend formulier Verhuurdersverklaring.
Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media


Schrijf een review