Leefbaarheid

Woonfraude

De markt voor sociale huurwoningen in de regio’s Gooi en Vechtstreek en Eemland is krap. Het woonruimteverdeelsysteem zorgt ervoor dat u op een eerlijke en rechtvaardige manier aanspraak kunt maken op een woning. Toch komen er situaties voor waarin sprake is van woonfraude.

Wat is woonfraude?
We spreken van woonfraude wanneer woningen geheel of gedeeltelijk illegaal worden onderverhuurd of bewoond door andere mensen dan de hoofdhuurder. Ook komt het voor dat woningen langdurig leegstaan of worden gebruikt voor andere doeleinden dan wonen, zoals bedrijfsruimte, een hennepkwekerij of als opslag.

Gevolgen woonfraude
Indien u het gehuurde onrechtmatig gebruikt of laat gebruiken, dan kan het zijn dat wij de huurovereenkomst willen ontbinden. Indien nodig zullen wij een juridische procedure starten en de rechter verzoeken de huurovereenkomst te ontbinden en de woning te mogen ontruimen.

Ook ontvangt u geen ‘verklaring van goed huurdersgedrag’. Dit kan ertoe leiden dat de nieuwe verhuurder geen huurcontract met u wilt aangaan, of extra voorwaarden stelt.

Woonfraude melden
Om woonfraude op te sporen vragen wij uw hulp. Heeft u het vermoeden dat iemand in uw woonomgeving woonfraude pleegt? Dan willen wij u vragen dit bij ons te melden. Dat kan via het Meldingsformulier woonfraude of door contact op te nemen met de afdeling Bewonerszaken via (035) 672 66 99.

Wat gebeurt er met uw melding?
Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld. Soms is het nodig om contact met u op te nemen voor meer informatie. Dat kan helpen bij het oplossen van woonfraude. Door woonfraude aan te pakken, zorgen wij ervoor dat de woning terecht komt bij degene die daar op basis van een eerlijke verdeling de meeste aanspraak op maakt.

Onderhuur
Een woning doorverhuren of onderhuren is niet toegestaan, ook niet als vakantieverblijf. In bepaalde situaties is het mogelijk om uw woning in overleg met G&O voor een korte periode (max. 1 jaar) legaal onder te verhuren. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Onderhuur.

Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media


Schrijf een review