Overige (woon)ruimten

Woonwagenstandplaats

Het Gooi en Omstreken verhuurt 17 woonwagens en 24 woonwagenstandplaatsen in de gemeente Baarn.

Voorwaarden
De regels die gelden om voor een standplaats in aanmerking te komen, zijn opgenomen in de Huisvestingsverordening Baarn 2015. U vindt deze op de website van de gemeente Baarn. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Tenminste één van de leden van het huishouden is 18 jaar of ouder;
  • Tenminste één van de volwassen leden van het huishouden is maatschappelijk of economisch gebonden aan de regio;
  • De leden van het huishouden bezitten de Nederlandse nationaliteit of beschikken over een geldige verblijfstitel in Nederland.

Inschrijven
Wilt u een woonwagen of standplaats huren, dan kunt u bellen of schrijven naar onze afdeling Wonen, Postbus 329, 1200 AH Hilversum, telefoonnummer (035) 672 66 99. Wanneer u zich inschrijft dan wordt u geplaatst op de wachtlijst voor een standplaats.

Beheer en huurincasso
Het beheer van de woonwagens en standplaatsen is ondergebacht bij Nijbod. De huurincasso wordt verzorgd door AWS.

Meer informatie
Voor vragen over het beheer belt u met Nijbod via (040) 252 40 25. Voor vragen over de huurincasso neemt u contact op met AWS via (040) 238 05 30. Wilt u meer weten over de huisvestingsverordening? Dan kunt u terecht op de website van de gemeente Baarn.

 

Disclaimer|Sitemap|Colofon|© Het Gooi en Omstreken
x
Social media


Schrijf een review